Chefsbyte på Amfibieregementet

Under högtidliga former tog överste Peder Ohlsson över som chef för Amfibieregementet och Haninge garnison. Förbandets personal, särskilt inbjudna gäster och Amfibieregementets frivilliga musikkår hade samlats till en chefsbytes ceremoni för att tacka avgående chef och hälsa den nya chefen välkommen.

Överste Peder Ohlsson Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Avgående chef, överstelöjtnant Jens Ribestrand har överlämnat fanan till Peder Ohlsson Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
General Anders Silwer höll tal vid ceremonin Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Avgående chefen, överstelöjtnant Jens Ribestrand har under cirka fem månader tjänstgjort som tillförordnad chef, efter ceremonin återgick han till sin ordinarie tjänst som regementsstabschef.

Nytillträdda chefen Peder Ohlsson är förvisso ny som förbandschef, men han är känd bland personalen. Han har haft olika befattningar på förbandet, nu senast var Peder chef för den nyligen hemkomna styrkan FS25 som Amf 1 hade ansvar för. 

Hur känns det att vara tillbaka på Amfibieregementet?

Jag är uppriktigt stolt och glad över förtroendet, men också förmånen att få leda och utveckla Amfibieregementet de kommande åren. Det var ett tag sedan jag lämnade förbandet, närmare bestämt år 2008 efter insatsen i Tchad. Sedan dess har jag under några år haft olika befattningar inom Försvarsmakten både här hemma såväl som utomlands, den senaste i Afghanistan tillsammans med Amf 1.

Hur ser den närmaste framtiden ut?

Först och främst ska jag sätta mig in i verksamheten. Det pågår en hel del på förbandet, både utbildningar och kommande övningar. Parallellt fortsätter Försvarsmaktens reformering som kommer att innebära både förändringar och utmaningar som på olika sätt berör oss. Utöver det ska förbandet under året planera för ett deltagande i NATOS snabbinsatsstyrka. Dessutom har vi den operativa reserven som under året står i beredskap med allt vad det innebär. På sikt ser jag fram emot att tillsammans med personalen fortsätta utvecklingen av amfibieförbandet.

Ser du några utmaningar i din nya roll?

Det finns alltid utmaningar men jag väljer att se det som möjligheter. En av utmaningarna är självklart den nämnda pågående reformeringen som sker parallellt med verksamheten. En förändringsprocess kan alltid skapa en viss osäkerhet innan den är genomförd. Jag känner dock ingen oro, jag har största förtroende för personalen. Bland medarbetarna finns en enorm förbandsanda och en otrolig ambition och vilja att alltid göra sitt bästa.Min uppfattning är att vi har vad som krävs för att kunna fullfölja förändringar samtidigt som vi löser ställda uppgifter.

Har du några avslutande ord?

Efter att jag har satt mig in i verksamheten är min målsättning att så snart det är möjligt, träffa var och en av personalen ute i verksamheten.