Kontakta Militärhögskolan Karlberg

Militärhögskolan Karlberg

 • Förkortning: MHS K
 • Telefon: 08 - 514 390 00, 08 - 514 398 00 (vakten, dygnet runt)
 • E-post:
 • Adress: Militärhögskolan Karlberg
 • Postnummer: 107 86
 • Ort: Stockholm
 • Besöksadress: Karlbergs slott, Karlbergs slottsväg, Solna

Kontaktpersoner på Militärhögskolan Karlberg

Anna-Karin Broth

Chef, Kommendör
E-post:

Bo Holmberg

Stabschef
E-post:

Peter Andrén

Anhörigsamordnare
Telefon: 08-514 397 48
E-post:

Marie Hedenström

Veteransamordnare
Telefon: 076-636 960 6
E-post:
Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
 • Förkortning: MHS K
 • Ort: Solna
 • Yrkesofficerare: 86
 • Civilanställda: 64
 • Reservofficerare: 6
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 238