Kontakta Militärhögskolan Karlberg

  • Förkortning: MHS K
  • Telefon: 08 - 514 390 00, 08 - 514 398 00 (vakten, dygnet runt)
  • E-post:
  • Adress: Militärhögskolan Karlberg
  • Postnummer: 107 86
  • Ort: Stockholm
  • Besöksadress: Karlbergs slott, Karlbergs slottsväg, Solna

Kontaktpersoner på Militärhögskolan Karlberg

Johan Martinsson

Tjf förbandschef
E-post:
Överstelöjtnant Johan Martinsson, tjänsteförättande chef (tjf C) Militärhögskolan Karlberg.

Nicklas Folmerz

Stabschef
Telefon: 08-514 399 49
E-post:
Nicklas Folmerz, stabschef, sc, MHS K

Niklas Englund

Kommunikationschef
Telefon: 08-514 39 326
E-post:
20150908 Stockholm HKV Niklas Englund

Jenny Rydqvist Norlén

Anhörig- och veteransamordnare
E-post:
Militärhögskolan Karlberg
Fakta Militärhögskolan Karlberg
  • Förkortning: MHS K
  • Ort: Solna
  • Personal: 200
Så har vi räknat