Kontakta Militärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan Halmstad

  • Förkortning: MHS H
  • Telefon: 035 - 266 20 00
  • E-post:
  • Adress: Box 516
  • Postnummer: 301 80
  • Ort: Halmstad
  • Besöksadress: Flottiljvägen 1

Kontaktpersoner på Militärhögskolan Halmstad

Anders Stach

Chef, Överste
E-post:
Överste Anders Stach, Chef Militärhögskolan Halmstad.

Charlotte Pettersson

Kommunikatör, Major
E-post:

Patrik Rydell

Utbildningschef, Flottiljförvaltare
E-post:

Lars Lindén

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 035-266 333 8
E-post:

Hampus Rasmussen

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 035-266 34 11
E-post:
Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat