Kontakta Militärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan Halmstad

 • Förkortning: MHS H
 • Telefon: 035 - 266 20 00
 • E-post:
 • Adress: Box 516
 • Postnummer: 301 80
 • Ort: Halmstad
 • Besöksadress: Flottiljvägen 1

Kontaktpersoner på Militärhögskolan Halmstad

Anders Stach

Chef, Överste
E-post:

Charlotte Pettersson

Kommunikatör, Major
E-post:

Patrik Rydell

Utbildningschef, Flottiljförvaltare
E-post:

Thomas Grevholm

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 035-266 20 00
E-post:
Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
 • Förkortning: MHS H
 • Ort: Halmstad
 • Yrkesofficerare: 55
 • Civilanställda: 16
 • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.