Örlogsbesök

Marinbasen hanterar alla besök av utländska örlogsfartyg. Besöket kan vara officiellt, inofficiellt eller ett rutinbesök.

Varje år sker mellan 30 och 40 utländska örlogsbesök i Sverige. Mottagandet av dessa besök leds och samordnas av Marinbasen inom ramen för statsceremoniell verksamhet. Besöken kan vara rutinbesök för att fylla på med förnödenheter efter en övning och för att låta besättningen få vila.
Vid den typen av besök är det Försvarsmakten och Marinbaschefen som har ansvaret att lösa uppgiften. Det kan också vara ett officiellt eller inofficiellt besök där man som värdnation arrangerar idrottsutbyten och artighetsbesök hos exempelvis kommunledning och landshövding. I de fallen är det utrikesdepartementet som har ledartröjan men uppgiften delegeras vidare till Marinbasen.

Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Personal: 800
Så har vi räknat