Kontakta Marinbasen

Marinbasen

 • Förkortning: MarinB
 • Telefon: 0455 - 850 00
 • E-post:
 • Adress: Box 527
 • Postnummer: 371 23
 • Ort: Karlskrona
 • Besöksadress: Örlogshamnen

Kontaktpersoner på Marinbasen

Erik Andersson

Marinbaschef, Kommendör
Telefon: 0455 - 851 26
E-post:

Carolina Lorentzson Nilsson

Informationschef
Telefon: 0455 - 86 126
E-post:

Carolina Holmberg

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0455-863 59
E-post:
Marinbasen
Fakta Marinbasen
 • Förkortning: MarinB
 • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
 • Yrkesofficerare: 255
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
 • Civilanställda: 219
 • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat