Blekinge övnings- och skjutfält

Här hittar du information om Marinbasens olika övnings- och skjutfält i Blekinge. När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden. Kartor över övnings- och skjutfälten hittar du i listan nedan.

Göteborgs skärgårdsskjutfält

Skärgårdsskjutfältet är ett av Försvarsmaktens olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten bedriver farlig verksamhet på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305). Farlig verksamhet kan exempelvis vara skjutningar, sprängningar eller annan verksamhet. Därför är det av yttersta vikt att ta del av varningsskyltar, avspärrningar, anslag och anvisningar och att följa dessa.

Kosta övnings- och skjutfält

Kosta övnings- och skjutfält är ett av Marinbasens olika övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten inte nyttjar fälten är de generellt öppna för allmänheten och är i många fall populära rekreationsområden. Karta över skjutfältet hittar du i listan nedan.