Så ska beredskapslager för läkemedel säkerställas

Försvarsmakten och Socialstyrelsen samarbetar för att säkerställa beredskapslager för läkemedel. Ett avtal som nyligen undertecknats visar vägen.

sjukvård
sjukvård
Försvarsmakten övar avancerad sjukvård inom ramen för Totalförsvaret tillsammans med Polisen och civil sjukvård under övning Meteor 22. Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten
meicin
Socialstyrelsen och Apoteket AB säger att bolaget ska hålla utpekade läkemedel i lager som myndigheterna kan avropa vid behov. Foto: Arkivbild

Avtalet mellan Försvarsmakten, Socialstyrelsen och Apoteket AB säger att bolaget ska hålla utpekade läkemedel i lager som myndigheterna kan avropa vid behov.

Frågan om lagerhållning av läkemedel blev aktuell under pandemin, men har fått förnyad aktualitet genom Totalförsvarets återkomst. Under en tid har Försvarsmakten och Socialstyrelsen arbetat på en lösning. Nu är den på plats.

– Vi är mycket glada att detta avtal är på plats. Dessa lager kommer stärka Försvarsmaktens totala sjukvårdsförmåga i händelse av kris och krig. I och med avtalet får Försvarsmakten nu bättre rådighet över vår läkemedelsförsörjning. Lagren är främst för Försvarsmakten behov men eftersom de kommer vara i det ordinarie läkemedelsflödet skulle de vid en krissituation efter stödbegäran även kunna användas av en annan part säger Helena Gustafsson, försvarsöverapotekare vid Försvarsmedicincentrum.

En tidsenlig lösning

Under arbetet med att ta fram avtalet har Försvarsmakten och Socialstyrelsen utgått från tillgängliga resurser och hur läkemedelsbranschen ser ut idag. Att bygga upp egna centrala lager har inte varit ett alternativ. Det finns flera anledningar till detta.

– Försvarsmakten kommer att köpa in och ha läkemedel i lager för det initiala behovet. Det är däremot orimligt att FM ska ha egna lager för att täcka hela ersättningsbehovet. Det skulle vara oerhört dyrt med tanke på att många läkemedel kräver mycket specifik förvaring och att de har begränsad hållbarhet, säger Kristin Blomkvist, kategoriledare vid Försvarsmaktens inköpsenhet.

Tar kontrollen över lagerhållning

Den strategi som valts bygger på att Apoteket AB svarar för lagerhållningen och omsättningen av lagren. De åläggs att hålla vissa volymer av utpekade läkemedel i lager.

– Om Försvarsmakten eller Socialstyrelsen sedan ser ett behov, så kan de styra lagerhållningen och öka lagren av vissa läkemedel. Dessa finns då på hyllan, men kan även säljas vidare förutsatt att lagren fylls på, säger Kristin Blomkvist.

På detta sätt omsätts lagren och risken för att stora mängder läkemedel passerar sitt bäst före-datum minskas. Samtidigt löser det problemet med att hålla tillräckligt stora lager av läkemedel inom rikets gränser.