Samarbetet mellan militär och civil sjukvård

– en viktig funktion inom totalförsvaret

Nyligen var sjukvårdssoldater från Livgardet på studiebesök på både Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Syftet var att stärka kontakten mellan militär och civil sjukvård samt utbyta kunskaper.

En kvinnlig soldat i grön uniform står rygg mot rygg med en manlig läkare i blå arbetskläder. Deras tygmärken och organisationsloggor syns på deras armar.
En kvinnlig soldat i grön uniform står rygg mot rygg med en manlig läkare i blå arbetskläder. Deras tygmärken och organisationsloggor syns på deras armar.
Sergeant Amelinn Selinder, instruktör inom sjukvård på Livgardet tillsammans med Sen Chai, ledningsansvarig akuten på Danderyds sjukhus. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten
Tre kvinnliga sjuksköterskor är på väg in i ett fordon. En grönklädd, manlig militär står i bakgrunden.
Under besöket fick sjukvårdspersonal från Danderyds sjukhus möjligheten att se insidan av en sjukvårdspansarterrängbil 360. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten.
En manlig ambulanssjuksköterska står med ryggen mot kameran. Han tittar på två manliga soldater som lyfter en bår ut från en pansarterrängbil.
Ambulanspersonal får en förevisning av sjukvårdspansarterrängbilen. Foto: Caitlin Qvist/Försvarsmakten

Besöket bestod av en rundvandring i den civila sjukvårdsmiljön och en förevisning av en sjukvårdspansarterrängbil 360. Trots olika tillgång till material och utrymme fanns det likheter i kunskap och strävan att rädda liv – oavsett militär eller civil yrkesroll.

Översergeant Juha Mauno, tidvis tjänstgörande specialistsjuksköterska från 1:a militärpolisbataljonen var en av dem som deltog vid besöket. Han berättade om arbetsprocessen om någon blir allvarligt skadad under militär verksamhet. För att vinna tid och minimera skadeutfallet kan utbildad militär personal transportera den skadade till sjukhus. Det aktuella sjukhuset meddelas via ett specifikt telefonnummer att en kritiskt skadad patient är på ingång.

– Väl framme rullas patienten in till akutrummet där vi lämnar en kort muntlig rapport om läget. När rapporten är godkänd tar den civila sjukvården över, säger Juha Mauno.

Sergeant Amelinn Selinder, instruktör inom sjukvård på 12:e motoriserade skyttebataljonen deltog också under besöket.

– Grundförståelsen för processen är viktig. Vi behöver veta hur den civila sjukvården jobbar, när i tid vi ska in i processen och vilken information de vill ha av oss, säger Amelinn Selinder.

Besöket var endast teoretiskt men förhoppningen är att inom tid avancera det till mer praktiska övningar, där militär och civil sjukvård prövas tillsammans.

– Ambitionen är att längre fram kunna genomföra hela kedjan fullt ut, från samverkan till genomförande, säger Juha Mauno.