Nordic Response 24 gav stort ekonomiskt uppsving för glesbygdskommun

Nordic Response 24 är slut. Den innebar att tusentals soldater befann sig i övningsområdet i norra Finland. Den stora närvaron av militära förband har också fört med sig ekonomisk livskraft till företag i regionen.

Finland
Finland
Ceremoni i Enontekiö under Nordic Response. Från vänster: Den svenske övningsledaren, brigadgeneral Rickard Johansson, kommunchefen i Enontekiö Petri Härkönen och övningsledaren för den finska armén, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten

Inför övningen har de allierade beställt många olika slag av tjänster och förnödenheter. Det totala värdet av de beställningar som gjorts uppgår till cirka 120 miljoner kronor. Exempel på beställda produkter är drivmedel, bränslen, livsmedel, boende och plogningar. 

Väl fungerande information

Enligt kommundirektören i den nordliga glesbygdskommunen Enontekis, Petri Härkönen, har kommuninvånarna blivit väl informerade om verksamheten.    

– Under övningen har det varit många kunder i butikerna i Hetta och pansarfordon har rört sig längs vägarna. Svenskarna hade sitt viktigaste underhållscenter på flygplatsen, säger Petri Härkönen. 

Minimala skador på miljön

Skador på vägar och miljö har hanterats enligt den finländska försvarsmaktens system.

– Med tanke på mängden materiel och trupper är de skador som orsakats varit synnerligen små, säger Petri Härkönen. 

Därtill har Nordic Response 24, som är en del av övningsserien Steadfast Defender 24, lockat en betydande mängd kunder till de företag och tjänsteproducenter (butiker, kiosker, inkvarteringstjänster) som verkar inom övningsområdet. Närmare 7 500 soldater har övat i norra Finland under övningen. Det totala antalet deltagande soldater i Nordic Response 24 var över 20 000, från 13 olika nationer.

Texten omarbetad och publicerades först på den finländska försvarsmaktens hemsida.