Världens modernaste artilleri på plats i Ukraina

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina fattade regeringen tidigare i år beslut om att skänka försvarsmateriel till just Ukraina. I paketet ingår det toppmoderna artillerisystemet Archer. I dag, drygt åtta månader senare, finns Archerpjäserna på plats i Ukraina vars pjäsbesättningar har utbildats i Sverige.

archer
archer
Artillerisystemet Archer finns nu på plats i Ukraina med ukrainska pjäsbesättningar som har utbildats i Sverige. Foto: Försvarsmakten
archer
Eleverna har visat en god förmåga att trots språkförbristningen ta sig an systemutbildningen för Archer. Foto: Försvarsmakten
utbildning
Utbildningen av personalen i de ukrainska pjäsbesättningarna har gått i ett högt tempo. Foto: Försvarsmakten
Stephan Sjöberg och Ukrainas ambassadör
Chefen för A 8, Stephan Sjöberg och Ukrainas försvarsattaché i Sverige. Foto: Försvarsmakten
archer
De ukrainska pjäsbesättningar har utbildats i Sverige. Foto: Försvarsmakten

Nyligen informerade artilleriinspektör och chef A 8 Stephan Sjöberg medarbetare på Bodens artilleriregemente om de bekräftade leveranserna och den föregående utbildningsinsatsen. Utbildningsskedet för personalen i de ukrainska pjäsbesättningarna har gått i ett högt tempo.

archer utbildning ukrainare
Utbildningen av personalen i de ukrainska pjäsbesättningarna har gått i ett högt tempo. Foto: Försvarsmakten

Instruktören David är en av flera som har tränat ukrainarna på systemet som nu återfinns i landet.
– Eleverna har visat en god förmåga att trots språkförbristningen kunna ta sig an den avancerade systemutbildningen för Archer. Det som utmärkt sig främst är deras vilja att lära sig behärska systemet. Majoriteten av de vi utbildat har bakgrund i äldre sovjetiska artillerisystem, vilket i kombination med att plötsligt gå till avsevärt mer avancerad teknik har varit utmanande.

Även utmaningar i utbildningsmetodik och förfaranden har funnits under utbildningen.
– Det har varit påfrestande för såväl instruktörer som elever. Jag kan dock konstatera att svensk utbildningsmetodik över lag fungerar väl, säger David.

Nu är utbildningsinsatsen avslutad. Stephan Sjöberg är noga med att tacka all den personal som arbetat med uppgiften.
– Jag vill tacka er som kollega och som er chef för det ni åstadkommit. Jag särskilt glad över hur uppgiften lösts armégemensamt. Det ni bidragit med är av största betydelse i Ukraina.