ÖB ledarskapsdagar 2023

Nytt forum som ger mersmak

Energin och det personliga engagemanget var påtagligt när ett nytt forum, ”ÖB ledarskapsdagar”, nyligen genomfördes för första gången i Halmstad. Drygt 150 deltagare samlades för seminarier och inspirerande föredrag, men framförallt givande samtal och gruppdiskussioner. Dessutom fick 11 stolta medarbetare motta ÖB:s utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom ledarskapsområdet.

De nominerade till ÖB utmärkelse för förtjänstfulla insatser på ledarskapsområdet står på scenen och tar emot ÖB:s och övriga mötesdeltagares applåder.
De nominerade till ÖB utmärkelse för förtjänstfulla insatser på ledarskapsområdet står på scenen och tar emot ÖB:s och övriga mötesdeltagares applåder.
Under ÖB ledarskapsdagar uppmärksammades medarbetare som nominerats av sina arbetskamrater för förtjänstfulla insatser inom ledarskapsområdet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
ÖB i samtal med mötesdeltagare under en gruppreflektion.
Många givande samtal ägde rum under ÖB ledarskapsdagar, ett forum som kommer att återkomma årligen. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
ÖB delar ut utmärkelse till kadett Lucas Teern på scenen.
Kadett Lucas Teern, Försvarsmaktens tekniska skola, mottar sin utmärkelse av ÖB. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
ÖB på scenen tillsammans med samtliga 11 medarbetare som mottog ÖB utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom ledarskapsområdet.
ÖB tillsammans med samtliga 11 försvarsmaktsmedarbetare som mottog ÖB utmärkelse. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Deltagare sitter och lyssnar på en av  mötets föreläsningar i storforum.
Drygt 150 deltagare deltog i seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner under den första upplagan av ÖB ledarskapsdagar. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Porträttbild på projektledarna Hanna Karlsson och Magnus Möller.
Hanna Karlsson och Magnus Möller, Militärhögskolan Halmstad/Försvarsmaktens ledarskaps-och pedagogikenhet, har varit projektledare för ÖB ledarskapsdagar. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

– Ledarskapet är en del av den militära professionen, en förutsättning för vår verksamhet varje dag, men framförallt en helt avgörande faktor för vår försvarsvilja och krigföringsförmåga, betonar ÖB Micael Bydén. Därför är det en självklarhet för mig att Försvarsmakten samlas på detta sätt – med teman som uppdragstaktik, förtroende och betydelsen av ansvarstagande.

Stort engagemang i utvecklande möten

På uppdrag av ÖB hade Militärhögskolan Halmstad/Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (MHS H/FMLOPE) i år främst bjudit in första linjens chefer och utbildare på plutons- , kompani-  och bataljonsnivå.
– Årets målgrupp är utvald för att de bland annat är viktiga i Försvarsmaktens tillväxt som förebilder i många unga människors första möte med Försvarsmakten under värnplikten, förklarar Magnus Möller, biträdande projektledare på MHS H/FMLOPE och ansvarig för programmet under ledarskapsdagarna. Målet med ÖB ledarskapsdagar är att det ska bli ett forum där försvarsmaktsanställda möts, skapar nätverk och lär av varandra genom att dela och diskutera erfarenheter, idéer och forskning för att utvecklas i sin yrkesroll.

Att få ta en paus från vardagen och samlas kring viktiga ledarskapsfrågor var mycket uppskattat. Engagemanget hos deltagarna gick inte att ta miste på. Den nyblivna specialistofficerskadetten Lucas Teern, tidigare instruktör för värnpliktiga vid Vapnö kompani vid Försvarsmaktens tekniska skola,  anställdes som soldat 2021:
– Det här initiativet är jättebra! Det är verkligen värdefullt att kunna nätverka genom att sitta och prata med varandra, speciellt för mig som är så ung i Försvarsmakten. Det lär jag mig jättemycket av. 

Känslosamt och hedrande

Det var en känslosam stund för både ÖB och de nominerade när ÖB utmärkelse delades ut. Lucas var en av de nominerade. Han fick under våren kliva fram och axla fler uppgifter och väsentligt större ansvar när personalläget blev ansträngt på kompaniet. För sina förtjänstfulla insatser belönades Lucas med ÖB:s utmärkelse.
– Jag lade både kropp och själ i mitt arbete för att de värnpliktiga skulle få en kvalitativ utbildning och övningsserie. De är våra yngre kollegor och det viktigaste vi har. Jag förstår att hela kompaniet är delaktiga i nomineringen, både de värnpliktiga och mina medarbetare. Därför känns det här väldigt stort och väldigt uppskattat. Det är bland det finaste jag varit med om, och jag hoppas att det kan inspirera andra att också våga kliva fram.

Premiär som ger mersmak

Det är också en mycket nöjd ÖB som summerar premiären av det nya forumet ”ÖB ledarskapsdagar”:
– De här dagarna har definitivt levt upp till mina förväntningar, och det kommer att bli en fortsättning. Förutom givande seminarier och gruppdiskussioner har jag haft många fina och viktiga samtal på fikaraster, luncher och under middagen, vilket jag verkligen uppskattar. Det var dessutom stort för mig att få dela ut utmärkelserna. Högtidligt, känslosamt och väldigt kul att få premiera medarbetare som nominerats av sina egna arbetskamrater och gjort saker som uppskattats ute i organisationen. Bättre kan det inte bli!