Amerikanska marinkåren tillbaka i Stockholms skärgård

I slutet av augusti genomförs övningen Archipelago Endeavor för femte gången sedan 2018. Närmare 150 amerikanska soldater och officerare tränar och utvecklar sina förmågor tillsammans med Stockholms amfibieregemente.

En amerikansk soldat och en svensk soldat tillsammans ute i Stockholms skärgård
En amerikansk soldat och en svensk soldat tillsammans ute i Stockholms skärgård
Under förra årets upplaga av övningen Archipelago Endeavor övade andra amfibiebataljonen och amerikanska marinkårssoldater tillsammans i Stockholms skärgård. Foto: Ditte Boysen Ruge
En amerikans marinkårssoldat hjälper en svensk amfibiesoldat upp på en båt.
Varje år har övningen ett nytt huvudfokus. I år ligger fokus på att förbättra överbryggande förmågor. Foto: DItte Boysen Ruge

Archipelago Endeavor (AE 23) genomförs som en del i den avsiktsförklaring som tecknades mellan Sverige och USA på politisk nivå 2016. Eftersom övningen redan genomförts fem gånger så är det många av de amerikanska marinkårssoldaterna och svenska amfibiesoldaterna som har träffats under tidigare övningstillfällen, och det stämmer även in på sergeant Virtanen som i år kommer att vara med för fjärde gången.

– Några av dem som kommer har jag träffat redan, både officerare, specialister och soldater, vilket är otroligt kul. Det underlättar mycket när man arbetat med dem innan. Vi tar vid där vi avslutade senast och utvecklas tillsammans, säger sergeant Virtanen, bekämpningsledare vid andra amfibiebataljonen.

Övningen pågår i tre veckor och inleds med att de amerikanska soldaterna bland annat visar de svenska soldaterna den materiel de har med sig och sedan får amerikanerna ta del av den svenska materielen. Därefter utbildar de varandra på vapensystemen innan nästa fas av övningen drar igång.

– De amerikanska marinkårssoldaterna är väldigt framåt i sitt agerande. De vill mer än gärna bedriva sin tjänst och göra det kraftfullt. Det är intressant och lärorikt att få ta del av. De är oerhört nyfikna på allt, oavsett om det handlar om militär verksamhet eller om kulturen här i Sverige. De tycker även att vi är lite lustiga som bär Robot17-systemet istället för att sätta det på en helikopter, säger sergeant Virtanen.

Under förra året tog förbanden ett stort steg fram i utvecklingen av sjömålsstriden. US marinkår (USMC) tog med sig en sjöradarenhet samt handburen luftvärnsförmåga. Från den radarn kunde man ta emot måldata och få en sjölägesbild på kompaninivå.

– Det underlättade för min egen del att göra målval och prioriteringar. Skyddet av eldenheterna med handburet luftvärn, det är något jag personligen upplever att vi behöver utveckla och ta in i bataljonen, säger sergeant Virtanen.

Skärgårdsmiljön är unik och därför utmanande för de amerikanska marinkårssoldaterna, men tack vare den återkommande övningen blir de mer bekanta med terrängen för varje genomförande. På kort tid finns det nu förmåga att sätta samman förbandsenheter från de två nationerna och lösa gemensamma uppgifter. I årets upplaga av övningen kommer det att vara ett tydligt fokus på överbryggande förmågor.

– Archipelago Endeavor är ett tillfälle för andra amfibiebataljonen och USMC att tillsammans utveckla sin förmåga här och nu, och samtidigt planera mot framtiden, säger överstelöjtnant Appelgren som är övningsledare och chef för andra amfibiebataljonen.