Användningsförbud mot paradhjälm vid ridning

Paradhjälmarna som Livgardet använder vid beriden statsceremoniell verksamhet har säkerhetsbrister meddelar Arbetsmiljöverket i en skrivelse till Försvarsmakten.
– Vi tar medarbetarnas säkerhet på stort allvar och vi kommer vidta åtgärder nu direkt, säger överste Stefan Nacksten, chef för Livgardet.

Livgardets dragonmusikkår under en beriden vaktparad.
Livgardets dragonmusikkår under en beriden vaktparad.
Arkivbild. Hjälmen som hittills har använts vid beriden statsceremoniell tjänst är en del av paradutrustningen och tillhör en uniform från år 1895, där vissa modifieringar genomförts genom åren. Senaste modifieringen av hjälmen genomfördes år 2000. Foto: Felicia Murkes

I slutet av april gjorde Livgardets dragonmusikkår via skyddsombud en framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§ till Arbetsmiljöverket. Framställan gällde synpunkter på att genomföra beriden statsceremoniell tjänst, till exempel beridna vaktparader, utan säkerhetsmärkt ridhjälm.

Nu meddelar Arbetsmiljöverket i en skrivelse till Försvarsmakten att de paradhjälmar som Livgardet använder vid beriden statsceremoniell verksamhet har säkerhetsbrister. De överväger därför att besluta om ett förbud mot att låta Livgardets dragonmusikkår använda paradhjälmen vid ridning från 28 augusti.

Livgardets chef, överste Stefan Nacksten, har med detta som bakgrund och i samverkan med Försvarsstaben beslutat att paradhjälmen inte ska användas vid beriden statsceremoniell verksamhet av någon av Livgardets enheter från och med dagens datum. Den går dock att använda vid statsceremoniell verksamhet till fots.

– Säkerheten för våra medarbetare är viktig. Nu när Arbetsmiljöverket har gett oss det här svaret i svart på vitt så vidtar vi åtgärder direkt, säger Stefan Nacksten.

Beslutet innebär att den befintliga paradhjälmen från och med nu inte kommer kunna användas vid beriden statsceremoniell tjänst och regementet tittar nu på en ny lösning som är säkerhetsmässigt hållbar.

– Vi kommer inte genomföra beridna vaktparader eller annan beriden tjänst med den befintliga paradhjälmen när nu detta är fastställt, utan nu gäller användningsförbud vid ridning tills vidare.

– Vi arbetar just nu på att så snabbt som möjligt hitta en alternativ lösning med en hjälm som håller måttet säkerhetsmässigt och samtidigt går att använda vid parad, säger Stefan Nacksten.

Modifieringar av hjälmen

Hjälmen som hittills har använts vid beriden statsceremoniell tjänst är en del av paradutrustningen och tillhör en uniform från år 1895, där vissa modifieringar genomförts genom åren. Senaste modifieringen av hjälmen genomfördes år 2000. Vid övning och utbildning används alltid en godkänd säkerhetsmärkt ridhjälm.

Livgardet har redan tidigare påbörjat projektet ”Ridsäkerhet”, som syftar till att ta ett helhetsgrepp om ridsäkerheten på regementet. Inom ramen för projektet har man bland annat arbetat med att ta fram en ny paradhjälm som ger ett skydd vid ridning och samtidigt är användbar i paradtjänst. Slutsatserna hittills innebär att den befintliga paradhjälmen kan göras mer funktionell och bekvämare men inte tillräckligt säker för ridning. Därför behöver nu en helt ny hjälm tas fram.

– Exakt hur lösningen ska se ut kan vi inte säga i dagsläget, men vi arbetar nu på två linjer där vi tittar på en långsiktig lösning men också en lösning som kan fungera under en övergångsperiod, säger Stefan Nacksten.

Flera komponenter för säkerhet

Projektet Ridsäkerhet som pågått en tid syftar till att ta ett brett grepp om frågan kring säkerheten, där flera komponenter utöver en säker hjälm är viktiga. Området innefattar tre dimensioner; hästens temperament och beteende, ridförmåga hos ryttaren samt adekvat säkerhetsutrustning. Livgardet har i flera år arbetat inom alla dessa områden. Det är alltifrån åtgärder för att hästarna ska må så bra som möjligt till att påbörja ett arbete med att ta fram ett ryggskydd eller en skyddsväst som kan bäras under paraduniformen. Dessutom har man arbetat med riskhantering i form av analys och minimering av risker.

– Vi har arbetat långsiktigt med det här men nu när frågan blivit avdömd behöver vi vidta åtgärder direkt. Det här är bra, och nu jobbar vi för att det ska komma något gott ur detta och att vi kan få en säker ridhjälm för parad på plats så snart som möjligt.

Tidigare åtgärder som vidtagits

Under flera års tid har en rad åtgärder vidtagits för att uppnå en ständig förbättring av ridverksamheten:

2017 anställdes hästskötare bland annat för att ge ett bättre omhändertagande av hästarna, att de blir lugnare och bättre att ha att göra med.

2022 avdelades en befattning, marksäkerhetsofficer häst/rid, med huvuduppgift att bedriva uppföljning av både personalens ridkompetens och hästarnas kvalité, genomföra analyser av inträffade tillbud och olyckor inom ridtjänst samt att ta fram förslag på förebyggande åtgärder.

2022 avdelades en styrka med anställda soldater vid Livskvadron, Livbataljonen med hög ridförmåga, som skolar in och utvecklar hästarna mot beriden statsceremoniell verksamhet. Detta sker med hjälp av en kvalificerad ridinstruktör som projektanställts för detta ändamål. Utöver detta sker nivåindelning avseende ridförmåga via kontinuerliga uppridningar med all personal och värnpliktiga som omfattas av den beridna statsceremoniella tjänsten. Livskvadronen vid Livbataljonen som utöver Livgardets dragonmusikkår är de som genomför beriden statsceremoniell tjänst tillser att den anställda personalen kontinuerligt utvecklas i den personliga färdigheten avseende ridningen för att riskminimera ytterligare.

Utöver detta arbetar föreningen för den Beridna Högvakten, som äger hästarna, med att hitta hästar, som är väl lämpade för den beridna tjänsten – såväl till utseende som till temperament.