Positiv anda och god sammanhållning trots hög arbetsbelastning

Resultaten från den senaste medarbetarundersökningen FM Vind är nu sammanställda och visar överlag på höga medelvärden inom flera områden. Samtidigt finns förbättringsområden jämfört med medarbetarundersökningen 2020. Det förändrade omvärldsläget har inburit ökade insatser och beredskap med en ökad arbetsbelastning. Detta samtidigt som Försvarsmakten är inne i en intensiv tillväxt- och utvecklingsfas.

soldater
soldater
Majoriteten har svarat att det råder en positiv anda och öppenhet i det dagliga arbetet med meningsfulla arbetsuppgifter som genomförs med goda resultat. Den närmaste chefens ledarskap får också höga betyg. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

– Omvärldsläget ställer höga krav på aktivt försvar, samtidigt som vi är i snabb tillväxt och förbereder oss för att ingå i försvarsalliansen Nato. Vi har arbetat hårt under året som gått. Jag ser ingen vila i sikte, men vi måste skapa långsiktig uthållighet. Resultatet från vår medarbetarundersökning ger oss viktig information i det fortsatta arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Majoriteten har svarat att det råder en positiv anda och öppenhet i det dagliga arbetet med meningsfulla arbetsuppgifter som genomförs med goda resultat. Den närmaste chefens ledarskap får också höga betyg.
– Det signalerar en god gemenskap inom arbetsgrupperna samt nöjdhet och stolthet över vad den egna gruppen åstadkommer, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad som är Försvarsmaktens personaldirektör.

Inom området ”Arbetsmiljö och välbefinnande” är det relativt höga värden på många av frågeställningarna. Dock upplever personalen en högre arbetsbelastning än föregående FM Vind. Färre uppger att de har möjlighet att planera sina arbetsuppgifter så att arbetsbelastningen blir hanterbar. Även möjligheten till återhämtning har försämrats i motsvarande omfattning.

Personaldirektören konstaterar att undersökningen bekräftar signalerna som fångats upp tidigare under året och som gav upphov till ÖB dagorder om satsningar inom personalområdet. Resultatet från FM Vind ger en viktig vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet och kommer därför att analyseras närmare.

Andelen som i FM Vind svarar att de har utsatts för ovälkommet beteende är oförändrad sedan 2020, men fortfarande på en för hög nivå.
– Mycket har gjorts för att komma tillrätta med detta och arbetet fortsätter. Varje upplevd incident av ovälkommet beteende är oacceptabel och strider mot vår värdegrund, säger Kim-Lena Ekvall Svedenblad.

Resultatet i årets FM Vind baseras på 16 500 svar. Svarsfrekvensen låg på minst 74 procent.
– Vi tackar alla medarbetare som bidrar till att utveckla Försvarsmakten genom att lämna sina svar. FM Vind är anonym och vi uppskattar ärliga svar. Det ger ett bättre underlag för övergripande beslut och ett underlag att fortsätta att utveckla Försvarsmakten, avslutar Kim-Lena Ekvall Svedenblad.