Försvarsmakten tränar krishantering med nio JEF-länder

En kritisk situation har uppstått i Arktis och en mängd länder måste snabbt samarbeta för att ta sig an hoten.
Det är ett av scenarierna för stabsövningen Joint Protector som just nu genomförs i Danmark.

Tio olika länders flaggor.
Tio olika länders flaggor.
Tio länder är med i Joint Expeditionary Force (JEF) och ska träna samarbete i övningen Joint Protector. Foto: Rasmus Franck/Danish Armed Forces
Person i uniform
Överstelöjtnant Johan Boyle är Sveriges högste representant i övningen. (Senior Representative for Sweden). Foto: Tom Pinfold/Standing Joint Force Headquarters

Det brittiska Standing Joint Force Headquarters (SJFHQ), bestående av 400 personer, är i danska Nymindegab för att leda årets viktigaste övning i JEF-samarbetet, Joint Protector. Deltagarna planerar för olika operationer för att möta hot och öva samarbete.

– Min roll i övningen är att vara den högsta svenska militära representanten i det framskjutna JEF-högkvarteret, primärt är jag en del av styrkechefens ledningsgrupp och så representerar jag Sveriges och Försvarsmaktens vilja och stöd in i JEF, säger överstelöjtnant Johan Boyle.

Johan Boyle ansvarar för kontakten med Sverige och Försvarsmaktens högkvarter, och i förlängningen även till beslutsfattarna i Regeringskansliet.

I Joint Protector övas olika så kallade multidomän-scenarier. Det betyder att man inte bara övar på militära åtgärder för att möta komplexa hot, utan även på hur civila och militära myndigheter ska samordnas och samarbeta i en komplex hotsituation. I övningen ingår därför experter på juridik, politik, underrättelsetjänst, logistik och luft-, mark- och sjöstridskrafter som kan bidra med realistiska inspel och på så sätt verkligen pröva och utveckla JEF-staben.

– Förhoppningsvis kommer övningen resultera i att vi utvecklar vår förmåga att verka i internationella staber och att denna samövning bidrar till ett ökat skydd av Sverige, säger Johan Boyle.

Joint Protector-övningen har planerats sedan länge. Förra året höll JEF en liknande övning i Sverige. JEF-samarbetet stöder Nato och fokuserar på säkerhetsläget i Östersjöregionen, Nordatlanten och området norr om polcirkeln.

De länder som deltar i årets övning är Danmark, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Nederländerna. Övningen pågår mellan 31 oktober och 12 november.