Fördjupat samarbete i fokus

Det allvarliga säkerhetsläget i närområdet och arbetet med att ytterligare fördjupa samarbetet, var några av ämnena på agendan när Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson i veckan mötte sin finska motsvarighet Kari Nisula.

insatschefer
insatschefer
Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson mötte i veckan sin finska motsvarighet Kari Nisula. Foto: Henrik Lundqvist Rådmark/Försvarsmakten

– Försvarssamarbetet med Finland är otroligt viktigt för båda länderna. Det är också därför vi behöver träffas fysiskt för att prata om vissa saker som man inte kan ta på andra sätt, säger Michael Claesson.

Målet med försvarssamarbetet är i första hand att möjliggöra gemensamma operationer, förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ömsesidiga intressen inom försvarsområdet.

– Det innebär också att stärka säkerhetssituationen i och kring Östersjön och att planera för deltagande i varandras övningar, säger Kari Nisula.

Kari Nisulas möte med Michael Claesson är hans första besök i Sverige sedan han blev insatschef och ansvarig för finska försvarets operativa verksamhet.

I september 2020 beslutade riksdagen att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet med Finland.

Det innebär att regeringen kan fatta beslut om att bistå Finland militärt med att hindra kränkningar av finskt territorium, men också att ta emot militärt stöd från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium och för att möta ett väpnat angrepp.