Ny minsökare med hög precision ger ökad förmåga inom Försvarsmakten

Bättre prestanda och förmåga att särskilja olika objekt. I sommar börjar nya Minsökare 6 levereras till Sveriges förband.

Minsökare 6
Minsökare 6
Minsökare 6 är en helt ny minsökare inom Försvarsmakten. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Minsökare 6
I kravställningen för minsökare 6 var flexibelt användande, tillsammans med minimal volym och vikt viktiga faktorer. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

För att skapa rörlighet för våra förband behöver olika typer av ammunitionstekniska hot lokaliseras och röjas, eller kringgås. Minsökare (metalldetektor) är ett huvudinstrument för att lokalisera dessa hot. Minsökare används av Försvarsmaktens EOD-grupper, avancerade sökgrupper, ingenjörsgrupper och pionjärgrupper.

En kompetent minsökare med brett användningsområde

I dag har Försvarsmakten tre typer av landminsökare varav minsökare 3 är en av modellerna som togs i bruk under 2001, och nu har passerat sin kravställda livslängd. Minsökare 3 har använts under lång tid och i internationella insatser där den utsatts för sol, värme och sand. Därför behöver den nu bytas ut.

En viktig faktor i arbetet med att ta fram en ny minsökare var att den skulle ha minimal volym och vikt. Dessutom måste minsökaren kunna tillgodose behoven från såväl kvalificerade EOD-operatörer som breddanvändare. Minsökaren måste ha en god förmåga att detektera olika typer av objekt, som till exempel trupp- och stridsvagnsminor, med varierande mängd metallinnehåll.

– Att detektera delar av en IED är en mycket viktig förmåga. Den nya minsökaren medger även att användaren kan göra en grov särskiljning avseende OXA, minor och metallskrot, säger Magnus Karlsson från utvecklingsenheten vid Swedec.

Omfattande krav och tester

Kravställningen grundar sig i omfattande tester av huvuddelen av marknadens minsökare 2017-19, och ett systemmålsättningsarbete under 2019. I upphandlingen valdes minsökaren MF5 från det australiensiska företaget Minelabs, men i Försvarsmakten kommer den att kallas Minsökare 6.

Försvarets materielverk är nu i slutfasen av projektet. Swedec har i mars 2022 genomfört utbildning för tekniker och instruktörer. Under utbildningen har även en slutremiss på instruktionsboken gjorts, den kommer tryckas inom kort för att tillföras minsökarsatserna. Troligen kommer minsökarna att tillföras förbanden i sommar.

– Med minsökare 6 har vi höjt prestandan på våra minsökare avsevärt och därmed också ökat förmågan att detektera och särskilja olika objekt, avslutar Magnus Karlsson.