ÖB om Försvarsmaktens intensiva höst

Försvarsmakten går nu mot en intensiv period med en rad större övningar, insatser och bilaterala samarbeten.
– Vi fortsätter vår förmågeuppbyggnad parallellt med övningar och samarbeten. Denna kombination vill jag påstå är avgörande för att skapa stabilitet och verka krigsavhållande, säger överbefälhavare Micael Bydén.

korvetter
korvetter
Snart inleds marinövningen Swenex, en av en rad större övningar, insatser och bilaterala samarbeten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Snart inleds marinövningen Swenex, flygvapnets Luftförsvarsövning (LFÖ), samt ett flertal hemvärnsövningar. Utöver det fortsätter den bilaterala övningsverksamheten mellan Sverige och USA under ledning av Försvarsmaktens specialförband.

Målsättningarna i försvarsbeslutet, att under relativt kort tid bygga ett starkare försvar, är höga och ställer stora krav på leverans. Parallellt som försvarsförmågan byggs upp ska Försvarsmakten hantera skarpa uppgifter både nationellt och i andra delar av världen.

– I våra internationella insatser bidrar vi till civilbefolkningens säkerhet. Det ger oss erfarenheter och förmåga att verka tillsammans med andra, säger Micael Bydén.

Försvarsmakten ska dessutom ha förmågan att lösa uppgifterna enskilt och tillsammans med andra. Ett viktigt steg i utvecklingen är därför möjligheten till att genomföra övningar och fortsätta utveckla Försvarsmaktens internationella samarbeten.

– Vi ska kunna ge och ta emot militärt och civilt stöd, och för att det ska fungera i alla konfliktnivåer, måste vi träna här och nu. Samtidigt som vi här hemma ska vara den aktiva försvarsmakten på plats när det händer, säger Micael Bydén.