Mångas arbete gjorde Joint Protector möjlig

Kilometervis med kablar, Vasaloppets strömförsörjningsanläggning, elverk från Norge och alla byggelcentraler som gått att uppbringa i Mellansverige. Det är vad som krävts för att bygga upp infrastrukturen som gör en stor, multinationell stabs- och ledningsövning möjlig att genomföra i Älvdalen, långt från stabsövningshallar och förberedda nätverk.

Henric Nilsson, elsäkerhetshandläggare på P4
Henric Nilsson, elsäkerhetshandläggare på P4
"För min del har det handlat om att stödja övningen med elsäkerhet", säger Henric Nilsson, som är elsäkerhetshandläggare på P 4. Foto: Försvarsmakten
Owe Jansson, skjutfältschef
Förvaltare Owe Jansson, skjutfältschef i Älvdalen, är mycket nöjd med arbetet som gjorts. Foto: Försvarsmakten
Överstelöjtnant Stefan Hedmark
Överstelöjtnant Stefan Hedmark, svensk planeringschef för JP 21 är nöjd med beslutet att placera övningen i Älvdalen. Foto: Försvarsmakten

Det var våren 2020 som Försvarsmakten erbjöd sig att vara värd för stabs- och ledningsövningen Joint Protector 21 inom ramen för JEF-samarbetet som Sverige ingår i. Det blev starten för arbetet med att förbereda att ta emot och etablera en brittiskledd stab, kapabel att leda och samordna multinationella operationer i mark, sjö, luft och cyberdomänen. Då kommer frågor som elförsörjning, transporter, boende, mat, säkerhetsskydd, sjukvård och IT-driftstöd upp på dagordningen.

Solder på övning Joint Protector
Se filmen från övningen Joint Protector 21.

– För min del har det handlat om att stödja övningen med elsäkerhet. Det ska vara säkert för de som övar här och det ska vara säker strömförsörjning, så reservkraft har varit viktigt för våra brittiska gäster, säger Henric Nilsson, som är elsäkerhetshandläggare på P4 till vardags.

Han berättar om ett mycket framgångsrikt samarbete med Fortverket, om inhyrning av elverk, om alla byggcentralerna och kablar som behövts för att bygga en elförsörjning enligt den modell som Försvarsmakten normalt använder för att strömförsörja en fältgrupperad stab, men med inhyrd elmateriel. Bland annat den som strömförsörjer ett 90-tal tillfälliga butiker vid målet under Vasaloppet.

– Försvarsmakten och Fortifikationsverket har löst en komplicerad uppgift tillsammans och med stöd av företag här i Dalarna och övriga Sverige. Det är totalförsvarssamverkan på riktigt, säger Henric Nilsson.

Många direkt knutna till skjutfältet har bidragit till att göra JP 21 möjlig, inte minst Försvarsrestauranger och Samhall. Förvaltare Owe Jansson, skjutfältschef i Älvdalen, är mycket nöjd med arbetet som gjorts:
– Vi har fått ytterligare en sträng att spela på här i Älvdalen. Nu vet vi att man kan bedriva kvalificerade ledningsövningar här. Det är en rejäl fjäder i hatten för oss som jobbar här och en ny resurs för Försvarsmakten, säger han.

Överstelöjtnant Stefan Hedmark, svensk planeringschef för JP 21 är också nöjd med beslutet att placera övningen i Älvdalen:
– Det visade sig att vi hade svårt att få plats i ordinarie ledningsträningsanläggningar vid den här tiden, men vi hittade en riktigt bra lösning här i Älvdalen och den bör vi vidareutveckla för framtida nationella behov, säger han.