Försvarsmedicinsk stabsofficer stärker försvarsförmågan

Under ett år har åtta legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal höjt sin kompetens genom en särskild officersutbildning (SOFU). Utbildningen avslutades fredag den 4 juni under högtidliga former med fanvakt, musik från Hemvärnets musikkår och solsken.

Åtta försvarsmedicinska stabsofficerare.
Åtta försvarsmedicinska stabsofficerare som går vidare till sina befattningar på förbanden. Bakre raden: Tobias Johansson, Yohan Robinsson, Fredrik Tornqvist, Anders Enfors. Främre raden: Fia Lotta Axelsson/Pipping, Erik Nordstrand, Anders Kullberg, Carl Axenborg Foto: Maria Löfström
Diplomutdelning.
Diplomutdelning samt present från chefen för Försvarsmedicincentrum, Peter Fredriksson. Foto: Maria Löfström
En sextett från Hemvärnets Musikkår.
En sextett från Hemvärnets Musikkår Göteborg bidrog till en högtidlig stämning vid avslutningsceremonin. Foto: Maria Löfström

Det finns en efterfrågan på utbildade försvarsmedicinska stabsofficerare. De flesta befattningarna är för läkare, men det finns enstaka befattningar för veterinärer, apotekare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt sjuksköterskor.

– Jag är väldigt nöjd och det är en mycket bra kompetens som kommer in i Försvarsmakten. De är nu stabsmedlemmar där förväntan inte bara ligger inom det försvarsmedicinska området utan även som klok stabsofficer, säger Peter Fredriksson, Chef för Försvarsmedicincentrum

För legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genomförs SOFU som anställd. Det är en kompetensutveckling som grundar sig på en individuell plan och den befattning den anställda ska utbildas till.