Arctic Challenge Exercise 21 är avslutad

"Tillsammans bygger vi starkt försvar och säkerhet i vår region”

På eftermiddagen fredagen den 18 juni avslutades Ace 21 efter tio dagars intensivt övande i det gigantiska luftrummet i norr.
– Jag är oerhört stolt att vara chef för svenska Flygvapnet där vi, tillsammans med de övriga nordiska länderna, har förmågan att återkommande planera och genomföra en av världens största och mest avancerade flygövningar, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

Chefen för U.S Air Force Europe and Africa, general Jeffrey L Harrigian, överbefälhavare, general Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist och flygvapenchefen, generalmajor Carl-Johan Edström framför flygplan.
Chefen för U.S Air Force Europe and Africa, general Jeffrey L Harrigian, överbefälhavare, general Micael Bydén, försvarsminister Peter Hultqvist och flygvapenchefen, generalmajor Carl-Johan Edström besökte övningen i Luleå den 15 juni. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Flygbasjägarkompaniet övar Combat Search And Rescue (CSAR) tillsammans med helikoptrar från första helikopterskvadron på Kallax. Övningsledare från helikopterskvadron samt Försvarsmaktens SERE-skola.Scenariot för momentet är att en pilot skjutit ut sig ur sitt flygplan, skadat benet och blivit isolerad. En patrull flygbasjägare luftlandsätts med helikopter för att undsätta den skadade piloten med helikopter.
Ace är inte bara flygplan. Under övningen har flygbasjägare från Blekinge flygflottilj, F 17, i Ronneby varit på plats och övat Combat Search and Rescue, CSAR, tillsammans med personal och helikoptrar från första helikopterskvadronen i Luleå. Totalt blev det 10 övningsgenomföranden där enheten skulle leta reda på, omhänderta och hämta en ut- eller nedskjuten pilot någonstans i Norrbotten. ”Vi har ett generationsskifte och därför en relativt ny patrull vilket har inneburit en brant stegringskurva, både på det individuella planet och även som patrull. Vi är väldigt nöjda med övningen” säger troppchefen Rasmus Antonsson. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Under ACE 21 jobbar stridsflyg från flera olika nationer i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. Under övningen rör sig dessa i övningsområdet och skapar en komplex miljö för stridsflyget – utöver hotet från fientligt stridsflyg finns även hotet från marken. På bild: Tysk SA-6
Under Ace 21 jobbar stridsflyg från flera olika nationer i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. Under övningen rör sig dessa i övningsområdet och skapar en komplex miljö för stridsflyget – utöver hotet från fientligt stridsflyg finns även hotet från marken. På bild: Tysk SA-6 Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Enhet från Luftstridsskolan på plats uppe på Akkanålke för att säkra sambandet under ACE
Enhet från Luftstridsskolan på plats uppe på Akkanålke för att säkra sambandet under Ace. Foto: Luftstridsskolan/Försvarsmakten

Flygvapenchefen, generalmajor Carl-Johan Edström, besökte övningen i Luleå den 15 juni tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare general Micael Bydén och chefen för US Air Force Europe and Africa, general Jeffrey L Harrigian. 

– För Sveriges del är det här en stark säkerhetspolitisk signal där vi genom samverkan bygger interoperabilitet som kan användas i en eventuell krissituation. Det är också en väldigt viktig signal gentemot en eventuell antagonist att vi har den här kontaktytan, förmågan och kompetensen. Så enligt min mening är det här en stabiliserande och fredsbevarande övning, sa försvarsminister Peter Hultqvist när han besökte övningen.

Även flygvapenchefen Carl-Johan Edström betonade det fördjupade samarbetet med andra länder.

– Vi har tagit viktiga steg under denna övning. Tillsammans bygger vi starkt försvar och säkerhet i vår region. Det visar denna övning. I år har vi infört planering och utvärdering på en högre sekretessnivå samt integrerat fjärde och femte generationens stridsflyg i en och samma övning, sa Carl-Johan Edström.

F-16 från 480th Fighter Squadron lyfter från Luleå Kallax flygplats under ACE 21.
F-16 från 480th Fighter Squadron lyfter från Luleå Kallax flygplats under Ace 21. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Ny generation stridsflyg och nytt planerings- och utvärderingsverktyg 

Under årets genomförande av Ace var det premiär för femte generationens stridsflyg i form av norska F-35 som nu tar över efter de norska F-16 som i sin tur gjorde sin sista Ace-övning. I år var det även premiär för ett nytt verktyg för utvärdering som tagits fram i samarbete mellan Flygvapnet, FMV och Saab. Allt började som ett system för utvärdering men efterhand när man såg potentialen i det så mynnade det ut i ett system som gör att man nu kan genomföra såväl gemensam planering, monitorering som utvärdering - allt över internet med en mycket hög säkerhetsklassning. 

Systemet kommer att finnas både i en internationell och en nationell version och under Ace har det internationella systemet funnits på plats i såväl Sverige, Norge samt Finland.

– Även om vi har varit lite ovana har systemet fungerat helt felfritt. Det här är nog det största steg vi tagit sedan jag började i Flygvapnet. Vi går alltså från kryptofax till digital hemlig videokonferens och möjlighet till både utvärdering och planering över internet, något som förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt. Och än så länge har vi bara fått positiv respons från användarna, säger major Jörgen Olsson, chef för den grupp som arbetar med utvärdering och erfarenhetshantering under Ace.

Säkerheten främst - både i luften och på marken

Drygt 350 amerikanska deltagare från amerikanska 480th Fighter Squadron har varit på plats i Luleå redan från den 17 maj på grund av banarbete på hemmabasen i Tyskland. Från vecka 22 har dessutom drygt 150 andra utländska deltagare funnits på plats i terrängen runt Jokkmokk och Vidsel. Men trots ett stort deltagarantal har övningen bara haft tre fall av konstaterad covid-19.

– Tre fall på 1 300-1 400 prover är fantastiskt bra med tanke på att smittspridningen varit så omfattande i Norrbotten under perioden. Det är också ett gott betyg åt deltagarna och ett kvitto på att man vidtagit rätt åtgärder, säger Kristina Bergstedt-Oscarsson, läkare vid Försvarshälsan på Luleå garnison.

Även övningsledaren, överste Claes Isoz, är nöjd med hur övningen genomfördes.

– Det är glädjande att vi kunnat genomföra en så pass stor övning som Ace på ett säkert sätt, både i luften och på marken trots den pågående pandemin. Jag hoppas också att det lokala och regionala näringslivet, framför allt hotell- och restaurangbranschen, fått ett välförtjänt uppsving i och med närvaron av våra utländska gäster. Bara i Luleå har drygt 350 amerikanska deltagare bott och ätit i fem veckor vilket genererar miljoner i intäkter till våra näringar. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla deltagare, svenska som utländska här i Luleå och alla som varit med i planeringen eller stöttat på andra sätt. Sist men inte minst vill jag även rikta ett särskilt tack till Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå som funnits på plats och hjälpt oss med covid-testerna, säger överste Claes Isoz, flottiljchef och lokal övningsledare under Ace. 

Ace och framtiden

År 2023 är Ace tillbaka och då med Finland som huvudansvarig för övningen.

– Vi ska ta med de goda erfarenheterna från denna övning och lyfta hela övningen till en sekretessnivå. Vi ska även utveckla ett mer komplext scenario med ett starkare markhot. Det tillsammans kommer att utveckla deltagande förbands förmågor ytterligare för framtida motståndare och hot, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

Besöksdag under ACE 21. Försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare general Micael Byden, flygvapenchefen Carl-Johan Edström och chefen för US Air Force Europe och Africa, general Jeffrey L Harrigian med sällskap besökte övningnena under tisdagen - dag sju in på övningen
”Vi har tagit viktiga steg under denna övning. Tillsammans bygger vi starkt försvar och säkerhet i vår region. Det visar denna övning. I år har vi infört planering och utvärdering på en högre sekretessnivå samt integrerat fjärde och femte generationens stridsflyg i en och samma övning” säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström (till höger på bilden). Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten