Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete under en viruspandemi

Vardagen under en viruspandemi har visat sig bli något helt annat än det vi är vana vid. Vi har alla fått stifta bekantskap med nya rutiner samtidigt som gamla vanor har fått läggas åt sidan eller anpassas. Till en början kanske motvilligt och till stor förtret, men ganska snart har det för många känts fullt naturligt att hålla avstånd till varandra och hälsa utan att ta i hand.

Fältartisten Johannes Kotschy framför låten Stad i ljus under veterandagen 2020
Fältartisten Johannes Kotschy framför låten Stad i ljus under veterandagen 2020
Fältartisten Johannes Kotschy framför låten Stad i ljus under veterandagen 2020. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

För Försvarsmaktens personal på internationella militära insatser har konsekvenserna av viruspandemin fått långtgående effekter. Några har, strax efter ankomst till insatsområdet, fått besked att alla leave-resor (en slags semesterresa) ställts in. Andra som är på väg ut till insatsområdet har nåtts av beskedet att rotationen skjutits på framtiden och att de därmed blir kvar i Sverige utan veta riktigt var de ska ta vägen, eftersom man hyrt ut sin lägenhet till någon annan. Nya resebestämmelser har dykt upp som gör att en knapp veckas resa till eller från ett insatsområde kan innebära flerdubbel tid i karantän före och efter.

Dessa effekter påverkar naturligtvis personalen, men i Försvarsmakten finns det trots allt en beredskap för att ställas inför det oväntade. För de anhöriga däremot, som kanske redan från start brottas med den osäkerhet det innebär att deras soldat är på insats, kan denna kraftigt ökade ovisshet vara långt mer utmanande att hantera. Detta går också tydligt att se i den explosionsartade ökningen av anhöriga som vänt sig till anhörigsamordnare på ansvariga förband sedan pandemiutbrottet.

Alla negativa konsekvenser till trots, det finns också en rad exempel på hur medkänsla, hårt arbete och innovativa lösningar har bidragit till att mildra effekterna. I vissa avseenden har verksamheten också utvecklats. Medkänslan i varje möte och samtal med en anhörig som kanske är orolig, besviken, arg, undrande, ledsen eller har ett förslag. Sena kvällar för att hinna ikapp med det som lades åt sidan till förmån för det där samtalet med en anhörig. En videoproduktion med anhöriginformation när vi inte längre har möjlighet att samla anhöriga fysiskt. Ett anpassat högtidlighållande av Veterandagen där det inte fanns någon läktare med publik, men där var och en kunde ta del av ceremonin vid sin egen skärm.

Det senaste halvåret har inneburit en hel del nya lösningar på nya problem. Ingen vet heller säkert hur framtiden kommer att utvecklas. Men Försvarsmaktens Veterancentrum, tillsammans med nätverken av samtalsledare och veteran- och anhörigsamordnare vid våra förband, skolor och centra, har med gemensamma krafter visat att omställningen av Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete har klarat varje utmaning hittills. Och vi ser framåt med motivation och tillförsikt.

Se veterandagen 2020 i sin helhet: