Veterancentrum höjer förmågan till väpnad strid

Försvarsmaktens Veterancentrum övar sin personal

Tidvis riktigt fysiskt ansträngande, klart fler mygg än till vardags och övernattning i tält bredvid snarkande kollegor. Både civil och militär personal på Försvarsmaktens Veterancentrum har genomfört vad som i myndigheten kallas för fortsatt kombattantutbildning. Kontrasten mot vardagens kontorsarbete kändes i kropp och själ under utbildningen som hölls på ett sensomrigt Väddö i Stockholms norra skärgård.

Löjtnant Ulf Löwenmo är redo att undsätta skadad kamrat.
Löjtnant Ulf Löwenmo är redo att undsätta skadad kamrat.
Löjtnant Ulf Löwenmo är redo att undsätta skadad kamrat. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Att resa förläggning tillhör fältlivet. Det är en plats där truppen kan återhämta sig för tillfället. Hur maskering ser ut och hur öppningarna ska vara placerade är helt avgörande för att göra förläggningen svår att hitt för en motståndare. Löjtnant Simon Johansson förklarar för ett av tältlagen.
Att resa förläggning tillhör fältlivet. Det är en plats där truppen kan återhämta sig för tillfället. Hur maskering ser ut och hur öppningarna ska vara placerade är helt avgörande för att göra förläggningen svår att hitta för en motståndare. Löjtnant Simon Johansson förklarar för ett av tältlagen. Foto: Johan Kaliff/Försvarsmakten
Ställföreträdande chef för Försvarsmaktens Veterancentrum, Monica Larsson, leder skytteled.
Ställföreträdande chef för Försvarsmaktens Veterancentrum, Monica Larsson, leder skytteled. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Delar ur Försvarsmaktens veterancentrum under kombattantutbildningen hösten 2020.
Delar ur Försvarsmaktens veterancentrum under kombattantutbildningen hösten 2020. Foto: Håkan Adolfsson
Skarpskjutning var ett av utbildningsmomenten där kursdeltagarna fick öva sina färdigheter mot fasta mål. Här under ledning av lötjnant Vestman från Försvarsutbildarna.
Skarpskjutning var ett av utbildningsmomenten där kursdeltagarna fick öva sina färdigheter mot fasta mål. Här under ledning av löjtnant Vestman från Försvarsutbildarna. Foto: Mian Mittenby/Försvarsmakten
Skyttar i sikte. Snåret. 50 meter.
Skyttar i sikte. Snåret. 50 meter! Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Sergeant Håkan Adolfsson, sjukvårdsinstruktör, förevisar tamponering. Det är ett sätt att stoppa blödning i mjukdelar där avsnörande förband är svårt att applicera.
Sergeant Håkan Adolfsson, sjukvårdsinstruktör, förevisar tamponering. Det är ett sätt att stoppa blödning i mjukdelar där avsnörande förband är svårt att applicera. Foto: Mian Mittenby/Försvarsmakten
Förvaltare Daniel Nybling omhändertar skadad soldat tillsammans med Mina Mittenby.
Förvaltare Daniel Nybling omhändertar skadad soldat tillsammans med Mian Mittenby. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Kombattantutbildningen är en del av Försvarsmaktens arbete med ÖB:s förändrings- och utvecklingsmål. Det innebär bland annat att samtliga personalkategorier ska utrustas och utbildas för att bidra till den samlade försvarsförmågan. Utbildningen arrangerades av Försvarsutbildarna.

Kommendör Mats Fogelmark summerar veckan efter genomförd kommbatantutbildning med sin personal: Enormt givande och nyttigt.
Kommendör Mats Fogelmark summerar veckan efter genomförd kombattantutbildning med sin personal: Enormt givande och nyttigt. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

− Det var en väldigt bra utbildning. Instruktörerna både gasade och bromsade för att alla skulle kunna förbättra sin enskilda krigsduglighet. Att genomföra utbildningen handlar om både trovärdighet och respekt för den verksamhet som vi verkar i. Men också om att inte vara en belastning när vi besöker insatsområden och kanske själva behöver kunna agera, säger kommendör Mats Fogelmark, chef för Veterancentrum.

Han fortsätter:

− Nivån på individens förmåga att kunna agera under vissa friktioner i fält har ökat – för den som har flera utlandsinsatser i bagaget, för den med officers- eller reservofficersutbildning och för den som aldrig har skjutit med en automatkarbin förut.

Utbildningen bestod av såväl taktiskt omhändertagande av stridsskadad, som grupps formationer, gruppstrid, skarpskjutning och att resa och riva förläggning. Tyngdpunkten låg på att kunna genomföra utbildningen säkert och med full hänsyn till den rådande coronapandemin.

− Några sjukvårdsmoment har vi behövt anpassa, för att minska riskerna för smittspridning av covid-19. Vi når fortfarande syftet med utbildningen, vilket är det viktigaste, säger sergeant Håkan Adolfsson, sjukvårdsinstruktör.

Gunilla Sundqvist, psykolog vid Försvarsmaktens Veterancentrum genomför sin första övning med gruppstrid. Hon tycker att hon har fått ett bra stöd av såväl instruktörer som sina kollegor.
Gunilla Sundqvist, psykolog vid Försvarsmaktens Veterancentrum genomför sin första övning med gruppstrid. Hon tycker att hon har fått ett bra stöd av såväl instruktörer som sina kollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

− Vi märkte tidigt att gruppen har militära färdigheter och erfarenheter, som de gärna delade med sig av för att hjälpa varandra. Det gjorde att vi kunde öka ambitionerna med utbildningsmomenten snabbare och anpassade på så sätt utbildningen efter gruppens samlade förmåga, säger ställföreträdande kurschef kapten Mats Käll.

Veterancentrums personal består av både civilanställda och yrkesofficerare. Med några enstaka undantag har alla erfarenhet från internationella militära insatser och flera är reservofficerare. Gunilla Sundqvist, psykolog på Veterancentrum, har inte någon militär utbildning och vissa utbildningsmoment var därför något helt nytt.

− Den här veckan har varit bra för mig. Jag har fått bra hjälp av både kollegorna och instruktörerna, på såväl skjutbanan som i fält. Instruktörerna har verkligen tagit hänsyn till var jag är, färdighets- och erfarenhetsmässigt, vilket har gjort den här veckan nyttig och bra för mig, reflekterar Gunilla Sundqvist.

Läs mer om Försvarsmaktens Veterancentrum.