Åtgärdsplaner för jämställdhet blir till förändringar

Försvarsmaktens högsta chefer ser över sina ansvarsområden för en mer jämställd myndighet

Efter ett år i Gender Coach-programmet är tretton av Försvarsmaktens högsta chefer redo för nästa steg. Under året har cheferna bland annat tagit fram åtgärdsplaner för sina respektive ansvarsområden, planer som nu, andra året på kursen, ska omsättas i handling.

Rikard Askstedt, ställföreträdande chef ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning redovisar sin åtgärdsplan för övriga kursdeltagare. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Johan Svensson, chef produktionsavdelningen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kurschef Ulrika Navier från Managementenheten på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kommunikationsdirektör Mats Ström. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Sedan januari 2019, då den här upplagan av Gender Coach-programmet på Managementenheten på Militärhögskolan Karlberg startade, har deltagarna varit med på fyra utbildningsseminarier på en eller flera dagar. Under året har de också tagit fram åtgärdsplaner för den egna verksamheten, hela tiden med stöd av en personlig coach med specialistkompetens inom jämställdhetsintegrering och/eller FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.

− Det har varit väldigt bra! Mycket utbildande, berikande i kunskapsdimensionen. Jag uppskattar den modell vi jobbat utifrån, med en blandning av utbildning och framtagande av egna handlingsplaner och åtgärdsplaner. Hela tiden med det intima samarbete med coacherna som alla deltagare har haft. Det har varit en bra kombination som lett till att vi har gjort en resa under det här året, säger generallöjtnant Johan Svensson – chef produktionsavdelningen, en av kursdeltagarna.

Tretton coacher med stor expertis inom området jämställdhet har rekryterats för att coacha respektive deltagare i att ta fram en åtgärdsplan.

− Alla kursdeltagare är öppna och intresserade. Nu har jag jobbat i 25 år i olika organisationer med de här frågorna, men jag skulle ändå vilja säga att Försvarsmakten sticker ut här, för det engagemang och den vilja som finns i den här gruppen är lite extra. Det finns goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. De har verkligen tagit programmet till sig, säger coachen Ulrika Jansson, som stödjer Johan Svensson under kursen.

Nu när andra året inleds kommer deltagarnas åtgärdsplaner att konkretiseras och tanken är att dessa ska leda till förändringar i verksamheten. Fortfarande med coachen som stöd. Ett stort fokus i åtgärdsplanerna handlar om att öka andelen kvinnor i Försvarsmakten. Inom ramen för det har då även områden som personlig utrustning, ovälkommet beteende, karriärplanering och möjligheten att kombinera officersyrket med föräldraskap tagits upp.

− Deltagarna har under programmets första år varit väldigt engagerade och har tagit fram ambitiösa planer som har stor potential att öka jämställdheten i Försvarsmakten. Nu ska det bli spännande att följa hur planerna omsätts i praktiken, säger Ulrika Navier, kurschef för Gender Coach-programmet.

Den här omgången av programmet, som är inriktad på generaler, amiraler och motsvarande (OF/CF nivå 9) avslutas december 2020. En nyhet för nästa omgång av programmet är att programmets målgrupp breddas. Kvar finns programmet för de högsta cheferna, men nu startas även ett program för nivån överste eller motsvarande (OF/CF nivå 5). Preliminär uppstart är hösten 2020.

Deltagare på programmet

Johan Svensson – Chef Produktionsledningen
Klas Eksell – Personaldirektör
Michael Claesson – Chef Ledningsstabens inriktningsavdelning
Jonas Wikman – Resursproduktionschef
Rikard Askstedt – Ställföreträdande chef Ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning
Anders Löfberg – Chef för specialförbandsledningen
Jens Nykvist – Regeringskansliet
Anna Eriksson – Chef Lednings och underrättelsestridskraftsavdelning
Michael Nilsson – Chef Logistikstridskraftsavdelning
Fredrik Ståhlberg – Ställföreträdande arméchef
Stefan Sandborg – Rikshemvärnschef
Pierre Campenfeldt – Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Mats Ström – Kommunikationsdirektör

Läs mer om Försvarsmaktens arbete med jämställdhet och jämlikhet.