Sverige och Finland undertecknar militärstrategiskt koncept

Sverige och Finland undertecknade 2014 en handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete. Handlingsplanen gav försvarsmakterna uppgiften att undersöka förutsättningar för samarbetet. Sedan dess har samarbetet tagit flera steg och utvidgats till att numera omfatta såväl fred som kris och krig. Under onsdagen tog samarbetet ytterligare ett steg med ett militärstrategiskt koncept.

Överbefälhavaren, general Micael Bydén och kommendören för finska försvarsmakten, general Timo Kivinen undertecknar dokument.
Överbefälhavaren, general Micael Bydén och kommendören för finska försvarsmakten, general Timo Kivinen undertecknar dokument.
Den 18 december 2019 besökte överbefälhavare, general Micael Bydén sin finske motsvarighet, general Timo Kivinen i Helsingfors. Under besöket undertecknade försvarscheferna ett militärstrategiskt koncept för det fördjupade finsk-svenska försvarssamarbetet. Foto: Juhani Kandell

Onsdagen den 18 december möttes kommendören för den finska försvarsmakten, general Timo Kivinen och Sveriges överbefälhavare, general Micael Bydén på Huvudstaben i Helsingfors. Den viktigaste händelsen för mötet var att underteckna ett militärstrategiskt koncept för ett fördjupat samarbete. Konceptet översätter den politiska viljan till mål, inriktningar och riktlinjer för den militära nivån. Försvarscheferna höll också ett arbetsmöte för att diskutera framstegen och vägen framåt.
– Det fördjupade försvarssamarbetet med Sverige har tagit stora steg under 2019, säger Timo Kivinen.

Det finsk-svenska försvarssamarbetet utgår från det politiska målet att öka säkerheten i östersjöregionen och norra Europa genom att öka respektive lands försvarskapacitet och bygga förmågan att genomföra gemensamma operationer. Medan genomförandet av bilaterala militära operationer är nationella beslut är kärnan i samarbetet förmågan att agera och bedriva operationer tillsammans under fredstid, kris och krig. En förutsättning för gemensam militärinsats är den höga nivån av ömsesidigt förtroende som har utvecklats sedan samarbetsstart.

Under 2019 har det finsk-svenska försvarssamarbetet ökat takten för att fastställa strategiska och operativa styrningar vilket har utökat storleken och antalet utbyten och övningar, som den omfattande svenska övningen Northern Wind i mars. Samarbetet tar också ytterligare steg i gemensam operationell planering och kombinerad utbildning och övningar.
– Vår kombinerade kapacitet är borgar för en höjd tröskel i vår region, säger Micael Bydén.