Nato övar staber och personal för en kris och konflikt i norra Europa

Läget kring norra Europa är spänt. Nato-medlemsländer i vårt närområde har utsatts för väpnade angrepp vilket har lett till att Nato aktiverat artikel 5. Sverige står än så länge utanför konflikten, men utsätts för störningar och sabotage mot viktig infrastruktur som påverkar det dagliga livet. Sverige har varit tydlig i sin solidaritetsförklaring, ”om ett EU-land eller nordiskt grannland utsätts för katastrof eller militärt angrepp, kommer Sverige inte att förhålla sig passivt”.

Sverige och Finland hade under övningen ett nära samarbete som också ledde till bra och operativa diskussioner. Foto: Inci Kucukaksoy/JWC
Överste Peter Öberg var chef under övningen och Leif Hansson stod för huvuddelen av all planering för svenskt deltagande. Foto: Inci Kucukaksoy/JWC
Trident Jupiter 19-1, kommer att fortsätta med del två under våren 20, Trident Jupiter 20. Även den övningen kommer att genomföras från olika staber runt om i Europa. Foto: Inci Kucukaksoy/JWC
Några deltagare ur den svenska spelcellen som utgick ifrån Joint Warfare Centre i Stavanger. Foto: Inci Kucukaksoy/JWC

Detta var det övergripande scenariot under stabsövningen Trident Jupiter 19 som nyligen genomfördes och huvudsakligen leddes från Stavanger i Norge. Totalt deltog cirka 3 000 militära och civila deltagare med bland annat Natos olika skarpa staber, Nato-medlemsländer, olika organisationer inklusive EU, samt Sverige och Finland. Övningen hade flera syften, varav ett var att öva förmågan att genomföra gemensamma insatser vid kris eller krig. Sverige deltog med en så kallad spelgrupp om cirka 25 personer som speglade hela Sverige som nation med främst fokus på det militära försvaret men också totalförsvaret och strategisk kommunikation.

Realistiskt agerande

– Trident Jupiter har haft ett högst relevant scenario där Sverige har haft möjlighet att provtrycka våra metoder men också utveckla nya tillsammans med andra nationer samtidigt som vi har ökat vår interoperabilitet. Vårt agerande och beslutsfattande har av andra övningsdeltagare under övningen uppfattats som realistiska. Vårt agerande har på ett medvetet sätt skapat dilemman för Nato och andra organisationer och tvingat dem att vidta åtgärder på militärstrategisk nivå ner till taktisk nivå, sa kommendörkapten Leif Hansson, planeringsansvarig för svenskt deltagande

Innebörden av värdlandsstöd, territoriella och operativa begränsningar och humanitära frågor vid kris och krig är exempel på komplexa och operativa frågor som hanterades. Parallellt med övning genomfördes utbildning av den egna deltagande personalen vilket har ökat individers förmåga att ingå i Natos planeringsprocesser.

– Att Sverige deltar i multinationella övningar är viktigt för att öka vår interoperabilitet. Vårt deltagande visar också på att vi är en pålitlig och trovärdig samarbetspartner som tillsammans med andra aktivt tar ansvar för att bidra till internationell krishantering. Svenska förband utgör dessutom en kvalificerad resurs med unik förmåga att verka i den komplexa miljö som vår region utgör, sa överste Peter Öberg, svensk chef under övningen

Nu går vi in i nästa fas av övningsserien vilket innebär sammanställning och inarbetning av våra erfarenheter och lärdomar från årets övning som vi tar med oss till Trident Jupiter 20 som går av stapeln våren 2020 och är en direkt fortsättning på denna övning.