Samtlig personal ur Mali 08 är nu åter i Sverige - äntligen!

Under högtidliga former medaljerades soldaterna ur Mali 08 efter sex månader i Mali.

Medaljering av förbandet Mali 08 i Kungliga tennishallen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
H.K.H Prins Carl Philip och försvarsministern Peter Hultqvist var med och medaljerade personalen i Mali 08. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
260 soldater ur Mali 08 är nu åter Sverige efter sex månader i Mali. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Många kära återseenden under medaljceremonin. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Efter mer än sex månader i ett av världens farligaste länder, och som en del av den våldsammaste konflikten i FN:s historia, var det äntligen dags att medaljera samtliga 260 medarbetare ur Mali 08.

– Jag är oerhört stolt över det arbete och resultat som förbandet har presterat nere i Mali. Efter mer en sex månader i insatsområdet är det skönt att samtlig personal är åter i Sverige, är välbehållna och återförenade med sina nära och kära, saöverste Patrik Gardesten chef för Amfibieregementet.

Utöver ca 700 amfibiesoldater från Amfibieregementet och anhöriga till de som medaljerades, deltog även H.K.H  Prins Carl Philip, major i amfibiekåren, överbefälhavaren Micael Bydén och försvarsministern Peter Hultqvist.

– Sverige är inte isolerat, utan det som händer på andra platser i världen påverkar oss här hemma. Genom er insats i Mali har ni bidragit till att skapa stabilitet i Sverige. Ni har löst era uppgifter med ett gott resultat, och ni har genom er insats visat att Sverige är en partner att lita på, sa försvarsminister Peter Hultqvist under sitt anförande

Även överbefälhavaren lyfte fram de prestationer som förbandet har genomfört.

– Under er insats i Mali har ni visat på både mod och styrka - ni har gjort skillnad. Genom den kunskap och erfarenhet som ni har skaffat er i Mali har ni bidragit till vår nationella förmåga. Det är även så att bakom varje kvinna och man i fält, finns en familj som väntar där hemma. Utan er kärlek och era uppoffringar hade insatsen aldrig varit möjlig, för det vill jag tacka er, sa överbefälhavare Micael Bydén.

Medaljeringen genomfördes i Kungliga tennishallen och Livregementes dragonmusikkår framförde stycken som Marinens paradmarsch och Amfibieregementets marsch ”gardeskamrater”. I slutet av ceremonin tilldelades samtliga anhöriga anhörighetsmedaljen.  För den medaljerade personalen ur Mali 08 stundar nu en välförtjänt ledighet innan arbetet på regementet tar vid under 2019.