Snabbt agerande vid beredskapsövning

Strax innan lunch på söndagen ringde det på mobiltelefonen hos chefen för 72:a stridsflygdivisionen på Skaraborgs flygflottilj. En kort order förmedlades: ”Kalla in personal enligt larmlista och hämta ut order hos vakthavande befäl på F 7 Såtenäs.”

Rote Jas 39 Gripen C beväpnad för luftförsvarsuppgifter ställer upp för start från Halmstadsbasen. Foto: Jörgen Nilsson
Jas 39 Gripen C beväpnad för luftförsvarsuppgifter startar från Halmstadsbasen Foto: Jörgen Nilsson
Tekniker ur Försvarsmaktens Tekniska Skola klargör Jas 39 Gripen C efter genomfört uppdrag. Foto: Jörgen Nilsson

Inom kort hade delar av divisionens personal anlänt till arbetsplatsen, hämtat ut ordern och påbörjat förberedelser för lösandet av uppgiften. Uppgiften i ordern var att från måndag 12 november kockan 13.00 lösa luftförsvarsuppgifter från Halmstad med en rote Jas 39. Jämnt ett dygn efter att larmkedjan initierades hade 72:a stridsflygdivisionen med egna resurser omgrupperat divisionens personal och materiel, inklusive tre Jas 39 Gripen, och kunde påbörja lösandet av uppgifter från Halmstadbasen med stöd av personal ur Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad.

– Den här övningen visar på den höga beredskap och rörlighet som stridsflygdivisionerna har redan under normalberedskap, säger Carl Bergqvist, chef för 72:a stridsflygdivisionen. Övningen var helt okänd för divisionens personal när den initierades på söndagen. Denna gång var uppgiften att operera från Halmstad. Nästa gång kan det lika gärna vara en annan civil flygplats.

Ökad förmåga till rörlighet och spridning av flygstridskrafterna inom och mellan baser är en tydlig uppgift till Försvarsmakten i det försvarspolitiska inriktningen.
– De senaste tre åren har F 7 och flygvapnet tagit flera viktiga steg i den riktningen, säger Lars Helmrich, chef för Skaraborgs flygflottilj, F 7. Med övningen den här veckan fortsätter vi att stärka förmågan att verka med flygstridskrafterna från flera baser. Därmed ökar tillgängligheten av flygstridskrafterna och tröskeleffekten höjs.

Övningen bidrar till en trovärdig försvarsförmåga och stärker Försvarsmaktens krigsavhållande effekt.   

72:a stridsflygdivisionen fortsatte att operera från Halmstadbasen till och med onsdag eftermiddag, för att därefter återgruppera till hemmabasen Såtenäs. Senaste gången Flygvapnet genomförde en liknande beredskapsövning med snabb omgruppering av en stridsflygdivision var under 90-talet.