Internationellt samarbete i en komplex hotmiljö

Hösten har lagt sig som ett färgglatt täcke över det trädbeklädda landskapet runt Arvidsjaur flygplats. Himlen är klarblå och tillsammans med björkarnas röd-gula toner som glatt lyser upp de annars mörkgröna lågfjällen är scenen närmast vykortslik. Från horisonten hörs plötsligt ett dovt mullrande ljud. De svenska, norska och österrikiska helikoptrarna är återigen på ingång. Under tre veckor har de med jämna mellanrum lämnat flygplatsen för att utföra krävande flyguppdrag tillsammans i och kring Arvidsjaurs närliggande kommuner. Ett område som under de senaste veckorna karaktäriserat av allt annat än norrländskt lugn.

En norsk helikopter av typen Bell 412 syns gira i en ny riktning från fönstret på en UH-60 Blackhawk, även kallad helikopter 16. Under utbildningen i Arvidsjaur har besättningarna övat på att flyga i olika typer av taktiska formationer för att undvika hot från marken. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Deltagande från Sverige har i år varit en helikopter 16 med besättning från andra helikopterskvadron som normalt är hemmahörande på Malmen i Linköping. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
På bilden syns en så kallad Smokey Sam. En eldmarkerings-raket bestående av en papphylsa och styrofoam som går cirka 400 meter upp i luften och låter som en nyårsraket. Under kursen har de använts av instruktörerna för att simulera olika typer av hot från marken. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Under kursen har bland annat brittiska Hawk-flygplan deltagit i övningsmomenten för att agera både fiende och understöd. På bilden syns ett av flygplanen agera understöd till helikoptrarna som strax innan blivit attackerade från marken. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Victor Persson/Försvarsmakten
Under kursen har helikoptrarna övat tillsammans med andra enheter och förband så som Arméns jägarbataljon. På bilden syns en helikopter 16 som lyckats landa i en liten glänta för att släppa av trupp. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Victor Persson/Försvarsmakten
Det är få platser i Europa där man kan få lika stora och obebodda ytor som i Sverige och Norrbotten. Av den anledningen har man de senaste sex åren valt att förlägga kursen praktiska moment i Vidsel och Arvidsjaur. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

Anledningen är nämligen Helicopter Tactics Instructors Course, HTIC. En internationell kurs i regi av det europeiska försvarssamarbetet EDA där helikopterbesättningar från runt om i Europa utbildas att flyga i olika typer av avancerade hotmiljöer. Det vill säga miljöer där fientliga markförband, stridsflygplan och andra typer av elektroniska vapensystem utgör ett överhängande hot mot helikopterns verksamhet.

Utbildningen pågår i totalt sju veckor och har likt tidigare år genomförts både i Sverige och England. Hos brittiska flygvapnet, i Linton-on-Ouse, har deltagarna, som i år bestått av besättningar från Sverige, Norge och Österrike, under fyra veckor genomgått en omfattande teoretisk utbildning med tillhörande simulatorpass. Först efter det får deltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper i praktiken.

– Syftet med de praktiska veckorna som genomförs i Sverige är dels att se så att nya elever kan framföra sina helikoptrar taktiskt och säkert, men också att de instruktörselever som återvänt för att delta en andra gång kan instruera och lära ut på rätt sätt, säger Jonas Höglander från Flygskolan som är med och ansvarar för kursen.

Med hjälp av instruktörer från både Sverige, Tyskland, Storbritannien och Österrike, som alla själva genomfört utbildningen både en och två gånger tidigare, har besättningarna under sin tid i Arvidsjaur drillats hårt från morgon till kväll. Här har fokus legat att deltagarna ska lära sig planera och sedan också praktiskt genomföra flyguppdrag av stegvis allt svårare och mer komplex karaktär. Uppdrag som från början involverat endast en typ av hot, men som med tiden utvecklats till att bli avancerade operationer med flera enheter och typer av hot samtidigt.

– Som helikopter flyger man alltid åt någon annan kan man säga, och under de sista två dagarna knyter vi ihop säcken genom att göra så kallade sammansatta luftoperationer. Uppdrag där eleverna får planera och sedermera också genomföra taktiska uppgifter tillsammans med en rad andra enhetstyper och förband samtidigt, berättar Jonas.

I år är det sjätte året som kursens praktiska moment genomförts i Sverige och Norrbottens unika övningsterräng används för utbilda besättningarna i det taktiska uppträdandet som krävs för att verka i avancerade hotmiljöer. Något som genom åren skapat många värdefulla synergier med andra enheter och funktioner inom Försvarsmakten från både flygvapnet och armén.

– Dels har vi haft personal från Arméns jägarbataljon här under utbildningen som deltagit både i planeringsprocessen och genomförandet av vissa övningsmoment. Sen har vi också haft bland annat brittiska Hawk-flygplan, svenska Jas 39 Gripen och spaningsflygplanet ASC 890 på plats för att också öva mot helikoptrarna säger Mats Andersson, ansvarig koordinator från Helikopterflottiljen.

Ett ekosystem av egenproducerade instruktörer

Ett av huvudmålen med Helicopter Tactics Instructors Course är att producera nya instruktörer. Ett mål man uppnår genom att varje år erbjuda elever, som redan genomfört kursen en gång tidigare med goda resultat, att återvända igen i rollen som instruktörselev.

– Om man lär sig mycket första året man är här är det ofta inget emot vad man gör när man kommer tillbaka för att också lära ut. För dem som deltar en andra gång i rollen som instruktörselev krävs ofta helt andra typer av förberedelser. Något som gör att man också tar till sig ny information på ett helt annat sätt än tidigare, säger Jonas Höglander.