Övning Liv genomförs i Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum genomför den 12 april en stor gemensam katastrofövning.

Helikopter har just landat med skadad soldat på Sahlgrenska Universitetssjukhusets helikopterplatta. Från Arméövning 15. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Överlämning av information om den skadade från helikopterpersonalen till Sahlgrenskas personal som tar emot. Från Arméövning 15. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Sahlgrenskas personal tar emot den skadade och observatörer noterar vad som görs hela tiden. Från Arméövning 15. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Den 12 april genomförs katastrofövningen Liv. Övningsscenariot är en terrorattack vid Göteborgs garnison på Käringberget och omfattar ett hundratal skadade vilket gör övningen till den största hittills mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum.

– Vi övar tillsammans för att samhället ska vara motståndskraftigt vid allvarliga händelser, kriser, terrordåd och krig. Gemensamma övningar i större skala är en förutsättning för att vi ska vara väl förberedda och kunna ta emot ett stort antal svårt skadade patienter med olika typer av skador, säger Hans Lönroth, områdeschef och ansvarig övningsledare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Övningen Liv sker i samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmakten genom Försvarsmedicincentrum, Enheten för säkerhet och beredskap samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen.

– Försvarsmakten har en kvalificerad och väl upparbetad vårdkedja för att hantera traumapatienter men inte kapacitet att vårda många allvarligt skadade samtidigt. Därför ligger det i vårt intresse att hela kedjan från skada till omhändertagande på sjukhus fungerar väl och det bygger på samverkan mellan oss, säger, Sven Hedrén, ställföreträdande chef och övningsledare på Försvarsmedicincentrum.

Övningen börjar med en simulerad terrorattack med ett hundratal personer som agerar skadade, så kallade skademarkörer. De kommer att transporteras med militära helikoptrar och fordon till Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutintag. Övningen sker på en del av Sahlgrenskaområdet och all annan verksamhet pågår som vanligt.

Det övergripande målet för övningen är att säkerställa Sahlgrenska Universitetssjukhusets beredskapsplan och förmåga att leda och samordna omhändertagandet av ett omfattande inflöde av svårt skadade patienter på kort tid i civil-militär samverkan.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är sista utposten i regionen vid allvarliga händelser och kriser. Med övningen säkrar sjukhuset sin förmåga att klara stora påfrestningar på samhället i lägen där andra aktörer och resurser inom regionen inte kan räcka till, säger Hans Lönroth.

Om övningen Liv

När är övningen?
12 april, klockan 09-16

Hur kommer göteborgarna märka av övningen?
Försvarsmedicincentrum kommer att transportera skademarkörer på gator och vägar samt i luften genom att använda bepansrade militära fordon och helikoptrar under övningen. Det kan allmänheten märka av.

Hur informeras allmänheten?
Information om övningen går att läsa på Sahlgrenska Universitetssjukhusets-, Försvarsmedicincentrums samt regionens hemsidor och Trafikradion P4. Det kommer också gå att följa övningen i Sahlgrenskas och Försvarsmedicincentrums sociala medier.