Nytt samarbete om personal mellan Försvarsmakten och Scania

Den 26 september tecknade Försvarsmakten avsiktsförklaring tillsammans med Scania för att samarbeta om personal. Försvarsmakten har, genom avsiktsförklaringen med Scania, inlett ett samarbete som omfattar hel- och deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i syfte att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning inom deras verksamheter.

Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör, Kent Conradsson, Scanias personaldirektör. Foto: Magnus Karnefors/Försvarsmakten

I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Scania. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för Försvarsmaktens heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i samband med att de slutar i Försvarsmakten.

– För Scanias långsiktiga kompetensförsörjning är det viktigt att på olika sätt möta såväl yrkesverksamma som studenter. Detta samarbete gör det möjligt för Scania att få tillgång till mycket skarp kompetens inom Försvarsmakten, som efter avtalad tjänstgöringstid söker nya spännande uppdrag och utmaningar, säger Kent Conradsson, personaldirektör på Scania.

Samarbetet utgår från organisationernas långsiktiga personalförsörjning där anställdas erfarenheter och kunskaper ska vara en tydlig merit. Försvarsmakten avser att underlätta Scanias rekrytering av personal med erfarenheter från Försvarsmakten samtidigt som Scania ska underlätta för sina anställda att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten.

– Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. Samarbetet med Scania, som är en stabil och välkänd arbetsgivare, kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringen med Scania är ett led i Försvarsmaktens arbete med att tydliggöra och stärka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten.