Konsten att lära dig själv att lära andra

I måndags började gruppchefsskolan på ingenjörregementet i Eksjö. Av de 29 eleverna är ungefär hälften heltidsanställda soldater och hälften rekryter. Rekryterna ryckte in i juli för att genomföra elva månaders grundutbildning.

Gruppchefselever under en genomgång. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En rekryt monterar mintändare på en stridsvagnsmina under gruppchefsskolans första vecka. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
En övningsversion av stridsvagnsmina 5 används under utbildningen. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Chefen för stående ingenjörbataljonen Peder Hertzberg, talar med gruppchefseleverna under deras utbildning. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

Skillnaden i erfarenhet mellan soldater och rekryter skapar en speciell dynamik i utbildningen.  De anställda soldaterna har ofta flera års erfarenhet och ett stort antal övningar bakom sig vilket de för med sig in i utbildningen. För rekryterna är mycket fortfarande nytt och det är första gången som de arbetar direkt tillsammans med anställda soldater.

– Jag är förvånad över hur lätt det varit att arbeta med min stridsparskamrat, men även hur öppna de andra heltidsanställda soldaterna varit över att arbeta med oss rekryter, säger Ida Bengthagen som genomför grundutbildning mot gruppchef logistik. 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk

De blivande ledarna övar i dag trupputbildning med de egna kurskamraterna som elever. Mintjänst står på schemat och eleverna har fått olika stridsvagnsminor och tillhörande mintändare som de ska utbilda övriga gruppen i. En mina som utlöses av fysisk kontakt är lämplig i en situation, och en mina som utlöses av magnetism i en annan. De varierar också i sprängkraft och hur den kraften riktas mot fordonet som utlöser den.

– Vi lär dem grunderna i att lära ut genom att låta dem utbilda den egna gruppen. Eleverna har fått uppgiften att förbereda, genomföra och sedan utvärdera momenten tillsammans. Detta kommer de att fortsätta med under hela utbildningen för att på så vis hela tiden bli bättre, förklarar kurschefen Kenneth Hagström.

Att lära sig använda minor effektivt och hantera dem på ett säkert sätt ställer stora krav på pedagogiken. Det gör minorna till ett bra redskap att använda för att lära eleverna att själva lära ut.

– Det finns inget som är roligare än att ge sin kunskap till andra. Att se soldaten i ögonen och veta att han eller hon nu är lite farligare för motståndaren och att det är din förtjänst, säger chefen för stående ingenjörbataljonen Peder Hertzberg som besökte utbildningen under eftermiddagen.

Eleverna kommer under de kommande sju veckorna att fortsätta sin utbildning i personligt ansvar och direkt ledarskap. Därefter återvänder de till sina ordinarie befattningar, där deras nya kompetenser kommer vara mycket viktiga för regementets framtida förmåga att lösa våra uppgifter.