På tåg mot övning

Tre hela tåg krävs för att transportera Artilleribataljonens materiel för bland annat försvarsmaktsövningen Aurora 17. I dagarna lastades tågen som sedan gick från Boden till Kristinehamn för vidare transport på landsväg.

Många timmars arbete för Artilleribataljonen att lasta det de behövde ha med sig för övningsperioden. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Det behövs en alldeles särskild kompetens för att säkra lasten av tunga fordon på järnvägsvagnar. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Tre hela tåg kördes från Boden till Kristinehamn med bland annat truckar, bandvagnar och artilleripjäser ur Archer-systemet. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

En av de moment som ingår inför, under och efter försvarsmaktsövningen Aurora 17 är att se till att förbanden och deras materiel finns där de enligt planen ska vara. Transporter sker till sjöss, på väg, med flyg men också på järnväg. Det sista var artilleriets val när bataljonens materiel flyttades söderut från Boden. Denna gång krävdes inga specialvagnar utan vanliga järnvägsvagnar kunde användas. Med på tåget fanns bland annat truckar, bandvagnar samt artilleripjäser ur Archer-systemet.

– Att transportera oss efter en järnväg är en viktig kunskap som måste finnas i förbandet. Har vi inte kunskapen kommer vi inte att klara av en operativ transport. Därför är det dessutom viktigt att vi ska kunna genomföra lastning och transport snabbt och snärtigt, säger kapten Peter Åkerström, teknisk chef vid 91:a artilleribataljonen.

Dagen innan transporten påbörjades lastning av materielen. Förutom att följa de direktiv som Green Cargo gav för att tåget säkert skulle kunna åka påbörjade soldater transporten med att lyfta av de stolpar som normalt finns på lastvagnarna. De fordon som sedan ska medverka under övningsperioden kördes ombord på tågvagnarna där de lastförankrades, låstes och plomberades mot intrång. Transporten mellan Boden och Kristinehamn tog 20 timmar.

Transporthandläggare Rickard Hjalmarsson på Försvarsmaktens transportkontor berättar att de var tvungna att vänta med den slutliga beställningen av järnvägsvagnarna eftersom det länge var osäkert gällande detaljer.

– Vår leverantör Green Cargo var tålmodiga med oss. Aktörer på övriga marknaden bestämde sig tidigare och eftersom det var ont om lok blev det tre tåg med varsitt lok i stället för färre tåg med flera lok.