Svenska 4C Strategies och Försvarsmakten ingår strategiskt partnerskap

4C Strategies, med världsledande expertis inom beredskapslösningar, ingår som partner i Försvarsmaktens samarbetsutbyte avseende personalförsörjning från strategiskt utvalda bolag.

Svenska 4C Strategies och Försvarsmakten ingår strategiskt partnerskap.
Svenska 4C Strategies och Försvarsmakten ingår strategiskt partnerskap.
Klas Eksell, Försvarsmakten, och Klas Lindström, 4C Strategies, ombord på HMS Carlskrona i Visby hamn. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten.

– Vi är givetvis mycket stolta över att vara partner till Försvarsmakten. Många av våra anställda är deltidsanställda i Försvarsmakten som reservofficerare, GSS/T eller hemvärnssoldater. Den kompetens som dessa individer bidrar med till 4C Strategies värderar vi högt. Våra anställda, precis som Försvarsmaktens, drivs av att göra skillnad, därför är vi övertygade om att detta samarbete kommer att tjäna både Försvarsmakten och oss väl, säger Klas Lindström, vice koncernchef, 4C Strategies. 

Samarbetet utgår ifrån organisationernas långsiktiga personalförsörjning där anställdas erfarenheter, både militär och civil, ska vara en tydlig merit. Försvarsmakten avser att underlätta 4C Strategies rekrytering av militär personal samtidigt som 4C Strategies ska underlätta för sina anställda att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten. 

– 4C Strategies och Försvarsmakten har en lång gemensam historia då 4C har varit tjänste- och systemleverantör åt Försvarsmakten sedan 2002. 4C delar även vårt motto att ”göra skillnad för andra” genom att de vill ”bidra till en säkrare värld för människor och organisationer”. Vår gemensamma vision är en förutsättning för detta partnerskap. Då 4C:s anställda verkar inom både militära, offentliga och privata organisationer över hela världen har 4C:s anställda en unik kompetens som Försvarsmakten kan dra nytta av. Jag är övertygad om att vi gemensamt kan skapa goda förutsättningar som gynnar både våra organisationer och våra anställda, säger brigadgeneral Klas Eksell, personaldirektör i Försvarsmakten.

4C Strategies levererar experttjänster och systemlösningar inom förmåge-, övning-, risk-, kris- och kontinuitetshantering. Dessa lösningar används av försvarsmakter över hela världen, inklusive NATO. 

– På grund av omvärldsutvecklingen ser vi idag en ökad efterfrågan på beredskaps-, förmåge- och övningslösningar bland världens försvarsmakter, men även hos andra myndigheter och företag. Genom detta samarbete säkras en pusselbit för vår och Försvarsmaktens personalförsörjning och möjliggör en långsiktigt och ömsesidig kunskapsöverföring, säger Martin Rusner, affärsområdeschef, 4C Strategies.

Om 4C Strategies

4C Strategies är en av världens ledande experter av lösningar för förmåge-, övning-, risk-, kontinuitets-, incident- och krishantering. Bolaget grundades år 2000, har kontor i Stockholm, Malmö, London, Warminster och Washington DC med totalt ca 130 anställda. Våra situationsanpassade lösningar kombinerar det bästa av expertis och innovation.

4C Strategies integrerar förmåge-, övning-, risk-, kontinuitets-, incident- och krishantering med revisions- och granskningsverksamhet. Till detta kopplas utbildning och träning för att säkerställa rätt förmåga och beredskap för det väntade såväl som det oväntade. På så vis får våra kunder bättre förutsättningar att nå sina strategiska och operativa mål. Och vi tar ett steg till för att göra världen säkrare för människor, organisationer och bolag.