Samarbete om personal mellan Försvarsmakten och VesperGroup

Den 29 juni tecknade Försvarsmakten avsiktsförklaring tillsammans med VesperGroup för att samarbeta om personal.

Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten och Erik Lewin, VD, Vesper Group tog i hand om den nya avsiktsförklaringen.
Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten och Erik Lewin, VD, Vesper Group tog i hand om den nya avsiktsförklaringen.
Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten och Erik Lewin, VD, Vesper Group tog i hand om den nya avsiktsförklaringen. Foto: Henrik Dalin/Försvarsmakten

VesperGroup är ett svenskägt, internationellt säkerhetsföretag som arbetar i riskmiljöer både i Sverige och utomlands. Områdena omfattar bland annat riskhantering, säkerhetsrådgivning och personskydd.

Syftet med samarbetet från Försvarsmaktens sida är att ge sin personal utökade möjligheter till kompetensutveckling, variation i arbetet och ytterligare höja deras meritvärde på den civila arbetsmarknaden. Att öka sin personals möjligheter och kompetens ser Försvarsmakten som ett medel för att få behålla sin personal under längre tid.

VesperGroup består till största delen av personal med erfarenhet från bland annat Försvarsmakten.

– Vi behöver rekrytera in pålitlig personal med kompetens som vi vet att man får i Försvarsmakten. Bland annat är ledarskapet en av de faktorer som är väldigt viktiga när man verkar i de högriskmiljöer som vi gör, och där vet vi att Försvarsmaktens personal är mycket bra, säger Erik Lewin, VD VesperGroup.

– Försvarsmakten ser positivt på samarbetet eftersom det kommer att innebära utveckling av vår personal i nära samråd med VesperGroup vilket leder till fördelar både för Försvarsmakten och vår personal, säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringen med VesperGroup är ett led i Försvarsmaktens arbete med att tydliggöra och stärka meritvärdet av en anställning i Försvarsmakten. Detta innebär också att det blir mer attraktivt att både söka sig till Försvarsmakten och att stanna längre. Ett jobb i Försvarsmakten innebär tusen möjligheter.