Leverans av kunglig present

Leda för en hållbar värld

Vid uppvaktningen av Carl XVI Gustaf på hans 70-årsdag i fjol tog Försvarsmakten tillsammans med Scouterna ett initiativ till att träna unga ledare i hållbart ledarskap för en bättre värld.

Sandra från Stockholm och Erika från Göteborg är två av scouterna ombord på HMS Gladan som går en utbildning i ledarskap och hållbarhet. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
HMS Gladan lättar ankar och seglar ut från Örlogshamnen i Karlskrona. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Vid ombordmönstring ska varje besättningsman anmäla sig hos fartygschefen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En gammal tradition som lever kvar ombord är att klättra upp i masten och runda salningen, en platå en bra bit upp i masten. Dock är det numera frivilligt. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
21 scouter från hela Sverige har sökt och blivit antagna till utbildningen ombord HMS Gladan. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Den fasta besättningen har genomgång innan losskastning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

För drygt ett år sedan överlämnade Försvarsmakten och Scouterna en gemensam present till konungen på hans 70-årsdag: en utbildning i hållbart ledarskap för unga scouter i åldern 15-18 år.

Nu har den första kursen startat med inriktningen ”Leda för en hållbar utveckling”. Den genomförs ombord på HMS Gladan och 21 scouter från hela landet mönstrade på i Karlskrona Örlogshamn för att under en vecka lära sig mer om ledarskap och sjömanskap.

Efter introduktion och klättring i masten upp till salningen och ner igen, en utmaning som är frivillig, kastade fartyget loss för att segla i Karlskrona skärgård den kommande veckan.

Kursen har sin utgångspunkt i FNs hållbarhetsmål och kommer ges vid fyra tillfällen fram till 2020. Två av tillfällena är ombord någon av skonerterna och två kommer vara i fjällmiljö.