Karriärmöjligheter för gruppbefäl soldater och sjömän

Försvarsmaktens arbete med att teckna avsiktförklaringar om samarbete kring personal- och kompetensförsörjning går vidare som planerat. Försvarsmaktens senaste samarbetspartner är Nackademin och Scandinavian Risk Solutions.

Samarbetena ska göra det mer attraktivt för ungdomar att vilja tjänstgöra i Försvarsmakten. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Personaldirektör Klas Eksell flankeras av Martina Lindgren och Michael Yngvesson, Nackademin. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten
Personaldirektör Klas Eksell och Ellinor Andreasson bekräftar samarbetet mellan Försvarsmakten och SRS med ett handslag. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

− Försvarsmaktens personalförsörjning bygger ju på frivillighet. Vi måste därför göra det attraktivt för ungdomar att vilja tjänstgöra hos oss. En förutsättning är då att vi ger dem karriärmöjligheter kopplat till tjänstgöring i Försvarsmakten, säger Försvarsmaktens personaldirektör Klas Eksell.

Samarbete med Nackademin

Försvarsmakten inleder ett samarbete med utbildningsföretaget Nackademin för att utöka karriärmöjligheterna för gruppbefäl, soldater och sjömän.

− Våra utbildningar är pricksäkra och baserade på ett konkret anställningsbehov i branscherna. Dessutom är de max två år långa och har många praktiska moment som ger värdefull erfarenhet för studenterna. Sammantaget är en utbildning hos oss en perfekt språngbräda för soldater som vill ha en karriär inom någon av våra branscher, säger Michael Yngvesson, VD på Nackademin.

Utbildningar inom Yrkeshögskolan kan kombineras med en deltidstjänstgöring i Försvarsmakten, vilket underlättar för studenten att få anställning i yrkesrollen den utbildats till, i kombination med sin fortsätta deltidstjänstgöring i Försvarsmakten.

SRS ny partner

Försvarsmakten och Scandinavian Risk Solutions (SRS) har främst fört samtal om hur de gemensamt kan karriärutveckla sin personal samtidigt som SRS tillförs värdefull kompetens för sina uppdrag. Avsiktsförklaringen går ut på att SRS underlättar för sin personal att tidvis tjänstgöra i Försvarsmakten och att Försvarsmakten gör detsamma för tjänstgöring hos SRS i kortare och längre perioder.

− För SRS innebär detta en formalisering och erkännande av den ömsesidigt positiva dialog som SRS haft med Försvarsmakten och dess förband sedan starten 2004, säger Ilya Treutiger, VD på SRS.