“Vi behövs i Afghanistan”

För fem år sedan var han stabschef i Mazar-e Sharif. I går återvände ÖB Micael Bydén. Och han är stolt över vad de svenska kontingenterna åstadkommit och åstadkommer.
- Utvecklingen går framåt, men afghanerna behöver fortfarande vårt stöd, säger han.

ÖB Micael Bydén i samtal med afghanska underrättelsesoldater på Camp Shaheen i Mazar-e Sharif. Foto: Dag Enander/ Försvarsmakten

När Micael Bydén 2011 tjänstgjorde som stabschef vid Regional Command North i Isaf (International Security Assistance Force) var mycket annorlunda med svenska ögon: Då fanns flera hundra svenska soldater, bland annat i form av ett skyttekompani på plats.
I dag tjänstgör totalt 28 svenskar inom RS (Resolute Support); tre i huvudstaden Kabul och restrerande 25 i Mazar-e Sharif. Och uppgiften för svenskarna är annorlunda: från stöd vid strid till rent rådgivande.
- Även säkerhetsläget har förändrats jämfört med när jag tjänstgjorde, en förändring till det sämre. Då var det lugnt i till exempel Kunduz, men då fanns det också en stor närvaro av Isaf-styrkor. Nu har den afghanska armen har själva blivit bättre. De tar initiativ och genomför operationer på egen hand, med råd och assistans av Resolute Support, säger Micael Bydén.

Flygvapnets framgång
Han poängterar också vikten av att de civila afghanska samhällsfunktionerna byggs upp, utan korruption.
- Rättsväsendet måste fungera, liksom utbildningsvägarna. Här ser jag hopp i den yngre generationen, som trots att de vuxit upp med krig ser möjligheter.
Några med mycket god utveckling är de afghanska specialförbanden liksom det afghanska flygvapnet.
- Det existerade inte 2011. I dag både utbildar de och gör skarpa insatser, bland annat genom att ge luftunderstöd både via helikoptrar och flygplan.

Stolta soldater
I dag är det förbandet FS31 som tjänstgör i Afghanistan, vilket betyder att Försvarsmakten varit på plats i 15 år. Regeringens förslag för 2017 om fortsatt svensk militär närvaro med högst 50 tjänster, väntas antas av riksdagen i mitten av november. -Det är för tidigt att lämna landet nu. Utvecklingen går framåt men ganska långsamt. Afghanistan behöver vårt stöd, bland annat genom de rådgivare som arbetar på 209:e armékåren.

Vad gjorde störst avtryck för dig personligen?
- Som alltid att få träffa den svenska personalen som gör ett strålande arbete, både i Kabul och i Mazar-e Sharif. Men också partnernationers personal och inte minst att få se stoltheten hos de afghanska soldaterna är häftigt.

En längre artikel om ÖB Micael Bydéns besök i Afghanistan kommer publiceras i kommande nummer av Försvarsmaktens personaltidning Försvarets forum, ute den 21 december.