Samarbete mellan arbetsgivare

Försvarsmakten har genom P 7 och Lv 6 tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med IBM Client Innovation Center Sweden AB.

Överste Stefan Smedman överräcker P 7:s vapensköld till VD IBM CIC Johan Forssander. Foto: Patrik Ekstrand/ Försvarssmakten
Överste Stefan Smedman, VD IBM CIC Johan Forssander, major Mats Rosensköld och rekryteringschef IBM CIC Lena Hodder undertecknar avsiktsförklaringen. Foto: Patrik Ekstrand/ Försvarssmakten

Avsiktsförklaringen undertecknades i slutet av oktober. Försvarsmakten representerades av regementschefen vid P 7 överste Stefan Smedman och HR-chefen Lv 6 major Mats Rosensköld. VD Johan Forssander och rekryteringschef Lena Hodder representerade IBM Client Innovation Center Sweden AB (IBM CIC.)

Syftet är att Försvarsmakten och IBM CIC skall inleda ett samarbete gällande Försvarsmaktens personal, såväl deltids- som heltidsanställda soldater tidsbegränsat förordnande. Samarbetet ska stärka båda parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

Samarbetet ska stärka Försvarsmaktens och IBM CIC medarbetares möjlighet till karriärutveckling. Bland annat syftar det till att underlätta Försvarsmaktsanställdas planerade karriärväxling efter de fullgjort sitt tjänstgöringsavtal. Samarbetet ska stärka IBM CIC möjligheter till att rekrytera personal med försvarsmaktsbakgrund som kan vara meriterande i IBM CIC verksamheter.

IBM Client Innovation Center Sweden AB (IBM CIC) bildades under hösten 2015 med en inriktning att försörja kunder i Sverige med tjänster inom IT. IBM CIC är ett helägt dotterbolag till IBM. De fokuserar på konsulttjänster inom IT, såsom t.ex. applikationsutveckling, test och projektledning.

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje professionell organisation. Försvarsmakten och IBM CIC har diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning, där båda parter har ambitionen att erbjuda kvalificerade och utmanande uppgifter.