Luftvärnet skyddar Såtenäs

-tränar basnära skydd vid Skaraborgs flygflottilj

Luftvärnsförband från Halmstad övar tillsammans med stridsflygdivisionerna vid Skaraborgs flygflottilj, F 7, i direkt anslutning till flygbasen i Såtenäs. Det var ett antal år sedan sist men nu sker det igen.

Luftvärnssoldaterna JerryOlofsson och DanielAndersson står vid sin Robot 70-enhet, någonstans utanför Såtenäs, vid Vänern. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Är man bara väl klädd klarar man att skydda flygbas i kallt vinterväder … men vackert är det, denna soliga dag vid Vänerns strand. Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Det gäller att ständigt vara beredd. ”Tempoväxling” är ett typiskt begrepp i luftvärnets strid – det innebär att efter långa stunder av tålamodsprövande väntan händer allting väldigt snabbt, när ett mål väl dyker upp! Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten
Den stora belysningsradarn hjälper vårt större robotsystem – Rb 97, även kallat Hawk – att hitta och låsa på målet. Foto. Stefan Bratt/Försvarsmakten Foto: Stefan Bratt /Försvarsmakten

”Basnära skydd” är en viktig del av det som luftvärnet övar för att förbättra förmågan att skydda våra flygflottiljer.

– Skydd av flygbaser är för oss luftvärnare en naturlig och viktig uppgift. Vi övar kontinuerligt för att förbättra denna förmåga och är nu glada att vara tillbaka på Såtenäs som för oss är en utmärkt plats att bedriva övning på, säger luftvärnsbataljonens chef, överstelöjtnant Roger Åhfelt.

Han konstaterar också att radaroperatörer och robotskyttar ges utmärkt träning då de på ett nära avstånd ges tillgång till avancerat uppträdande från kvalificerat stridsflyg.

– Genom att vara på flygbasen får vi bra möjligheter att träna operatörer i strid mot luftmål men även att träna lastning i transportflyg och samöva oss med andra delar av flottiljen, som vi ska samverka med i ett skarpt läge, förklarar luftvärnets övningsledare, major Max Larsson.

Även Lvkv 90 på plats

Extra positivt är det enligt bataljonschefen att även luftvärnsenheter från P 4 i form av luftvärnskanonvagn 90 (lvkv 90) finns på plats för att samöva med luftvärnsbataljonens enheter.

– Vi har haft mindre möjligheter tidigare att öva tillsammans med Lvkv-förband från P4. Nu får vi den möjligheten och det ökar naturligtvis vår förmåga att samordna våra olika luftvärnssystem, konstaterar Åhfelt.

Det är en solig förmiddag och platsen är en bergknalle vid Vänerns strand. Nyligen har ett antal Jas 39 Gripen-plan startat och de flyger nu i enskild formation ut över Vänern för att inleda dagens första flygpass.
Plötsligt kommer order till de tre grupperade robot 70-eldenheterna: ”högsta eldberedskap”.

Gripenplanen är upptäckta och robotskytten Daniel Andersson får invisningsinformation och börjar söka efter de framrusande planen någonstans i molnen.

– Tracking, säger Daniel vilket innebär att han har fått sikte på ett av planen och börjar målföljningen innan det simulerande robotskottet avfyras.

– Bird away!  

Skott avfyras och några sekunder senare bedöms sannolikheten som hög för att roboten träffat målet.

”En utmärkt plats”

Löjtnant Thomas Lindén, som är chef för robot 70-plutonen är lyrisk över övningsförutsättningarna.

– Detta är verkligen en utmärkt plats för oss att öva på då piloterna kan göra många svep över oss under en längre period då de inte har långt avstånd till basen.

Thomas Lindén är reservofficer och leder plutonen som för denna övning enbart består av reservofficerare och tidvis tjänstgörande soldater.

En deltidssoldat som för en gång skull får öva på hemmaplan är fordonsföraren Jerry Olofsson från Lidköping, bara några mil från Såtenäs.

– Det hade visserligen varit en lång promenad men jag skulle nästan kunnat ha gått till övningsområdet om jag inte först skulle rycka in vid Luftvärnsregementet, säger Jerry och skrattar.

Kontakt med kontrolltornet

Inne på basområdet, i kontrolltornet, sitter tre personer som har en nyckelfunktion för det basnära skyddet – orienteringsbefälen. Deras uppgift är att förvarna luftvärnsenheterna om starter och landningar som sker för att undvika vådabekämpning. De för information om starter och landning från flygtrafikledare uppe i kontrolltornet och skickar sedan informationen vidare med luftvärnets eget stridsledningssystem.

Från F 7:s sida är det ingen tvekan om att samövningen är välkommen:

– Att öva, som vi gör nu, tillsammans med andra förband i regionen, ökar vår gemensamma operativa förmåga, Övningen är ett viktigt steg i vår metodutveckling och förstärker successivt vårt nationella försvar, säger överste Lars Helmrich, chef för Skaraborgs Flygflottilj.