Försvarsministern besökte Göteborgs garnison

Under sitt besök fick Försvarsminister Peter Hultqvist en grundlig genomgång av verksamheten vid garnisonen och han fick träffa både rekryter och niondeklassare.

Försvarsminister Peter Hultqvist och överste Peter Adolfsson tackar varandra efter ett väl genomfört besök Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Peter Hultqvist får en genomgång av operationskapacitetetn vid fältsjukhuset av överste Leif Härdig och major Andreas Nederberg. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Rekryterna hade många frågor till Peter Hultqvist som länge samtalade med dem. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Rekryterna och eleverna fick tilfälle att träffades och prata en liten stund. Försvarsminstern lyssnar intresserat. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Eleverna är förväntansfulla på att träffa en minister. En av frågorna från eleverna var "Vad tycker du är bäåst och sämst med ditt jobb". Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Tjejerna i en av niondeklasserna på Torslanda skolan ville ta en bild tillsammans med Peter Hultqvist. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
En och annan selfies blev det såklart också. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Det var ett planerat besök vid Göteborgs garnison för att försvarministern ville informera sig om verksamheten. Förutom vad Försvarsmedicincentrum gör i stort fick han mer ingående fakta om Elfsborgsgruppen (som arbetar med hemvärnspersonal i Göteborg och Sjuhäradsområdet), försvarsmedicinska enheten, fältsjukhuset, 17.e Bevakningsbåtskompaniet, 132.Säkerhetskompani sjö samt Sjöinformationsplutonen.  Den sista orienteringen genomfördes i sjöinformationscentralen.

Det var även inplanerat ett besök i för att se verksamheten vid fältsjukhuset, där han bl a samtalade med rekryterna som genomför befattningsutbildning, som hade en del frågor till försvarsministern och ministern tog god tid på sig att svara på alla frågor.

Det slumpade sig så att en nionde-klass från Torslandaskolan var på studiebesök på garnisonen samma dag och de fick möjlighet att prata med försvarsministern och ställa frågor. Givetvis blev det en del selfies också. En av elevernas frågor var "Vad tycker du är bäst och sämst med att vara minister"