Han ska leda verksamheten på Gotland

Att leda och samordna Försvarsmaktens dagliga verksamhet på Gotland, det är översten Mattias Ardins nya uppdrag. Nu väntar ett stort arbete med att bygga upp försvaret på ön. Och för Mattias Ardin ligger Gotland särskilt varmt om hjärtat.

Överste Mattias Ardin.
Överste Mattias Ardin.
Överste Mattias Ardin är den som ska leda och samordna all daglig verksamhet på Gotland. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Beslutet om att Försvarsmakten stannar permanent på Gotland har varit känt i nästan två veckor och överste Mattias Ardin är därmed i full gång med sitt arbete. Det är nämligen han som har fått förtroendet att leda och samordna all den dagliga verksamheten på ön.

– Det här är väldigt spännande och roligt. En oerhörd utmaning, säger Mattias Ardin.

Och även om han beklagar orsaken till att Försvarsmakten nu behöver finnas permanent på Gotland, det försämrade omvärldsläget, så ser han positivt på uppgiften han har framför sig. Ledningen stationeras dessutom i Visby, en klar bonus för gotlänningen.

– Jag är född och uppvuxen i Visby så det blir att få komma hem, det känns bra, säger han.

Mattias Ardin har de senaste åren arbetat på Högkvarteret i Stockholm, bland annat med frågor som rör hemvärnet. Men nu flyttar han alltså tillbaka till Gotland och tar sig an det omfattande arbetet att bygga upp försvaret på ön.

– Försvaret på Gotland har ju till stora delar avvecklats sedan 2005. Nu handlar det om att återuppbygga förmågan och funktionen igen, berättar han.

Ledningen är en del av den regionala staben i Militärregion mitt. Det dagliga arbetet för ledningen på Gotland går ut på att stödja och samordna all försvarets verksamhet på Gotland. Och det är redan fullt upp. Det ska koordineras och planeras ihop med länsstyrelse och region. Dessutom ska det anställas personal till ledningen och de behöver tillsättas fort, jobbannonsen ligger redan ute.

– Det finns mycket att göra framöver, säger Ardin, vi behöver skapa strukturer och knyta kontakter för att bygga upp totalförsvarsförmågan. Och det ska byggas ett helt nytt regementsområde.

Det är 150 soldater som blivit beordrade att stanna kvar på Gotland. De stannar kvar i två månader och kommer därefter att avlösas av andra förband tills den ordinarie stridsgruppen är på plats sommaren 2017. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i närområdet och behovet av en ökad militär närvaro som konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet. Och Mattias Ardin påminner om att Gotland är ett mycket strategiskt område för Sverige.

– Nu visar vi på Försvarsmaktens operativa förmåga. Att vi vill och kan försvara Sverige – och i synnerhet Gotland. 

 

 

Vill du jobba i framskjutna ledningen Gotland?

Läs mer på lediga tjänster (sök på "framskjutna ledningen" och välj arbetsort "Gotland")