Fler Archer till Försvarsmakten

Regeringen har i sin höständringsbudget föreslagit att tillföra 24 artilleripjässystem Archer till Försvarsmaktens förbandsreserv. Det rör sig om de pjäser som ursprungligen var avsedda för Norge.

Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Enligt regeringens förslag ska hälften av pjäserna vara kvar i Försvarsmakten medan den andra hälften ska säljas fram till 2020.

– Ytterligare artilleripjäser i förbandsreserven skapar handlingsmöjligheter på sikt. Vi kommer att återkomma till regeringen i budgetunderlaget i mars 2017 med vår syn på vad som krävs för att pjäserna ska kunna användas på förbanden och därmed också bidra till ökad operativ förmåga, säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander.