HMS Falkens expedition 2016-2017

HMS Falken är något så konstigt som ett av Försvarsmaktens två segelfartyg och hon har sedan 1947 utbildat, framför allt blivande officerare i marinen, i sjömanskap under realistiska förhållanden. Idag, den 2 augusti, startar HMS Falken och dess besättning sin expedition som kommer att möta många länders hamnar världen över.

Foto: John Samuelsson/ Försvarsmakten

HMS Falken har under de senaste 9 månaderna legat förtöjd vid Övarvet på Öckerö. Under varvstiden har hon fått en nyrenoverad hytt i förliga skeppet men också en ny maskin har installerats. Även det sedvanliga årsunderhållet har gjorts av Falkens besättning nere på örlogshamnen i Karlskrona.

I slutet av maj så lämnade Övarvet tillbaka befälstecknet till Skonertdivisionen, som sedan övergick till en provsegling med en del av segelfartyget Gunillas elever. Denna segling var över en dag, där vi kunde prova att sätta segel och se att allt fungerade. HMS falken fick även vara med på Övarvet 100år, där Falken låg som hedersfartyg.
I början av juni gick vår första elevsegling som bestod av elever från Bernadottegymnasiet och Sjövärnskåren. Seglingen började längs västkusten, men slutade med en resa till Stettin i Polen.
Den 2 augusti så startar vår expedition för Falkens besättning, vilken är en efterlängtad resa.

Här nedan kan ni sedan resans stopp i kort.

Augusti 
2/8 Öckerö
11-14/8 Bergen
17/8 Scapa Flow
19-20/8 Aberdeen
24/8 London

September
14/9 London
21/9 Brest
26-27/9 Vigo (NV Spanien)

October 
1-3/10 Cadiz
9-10/10 Corraleio (Fuerteventura)
12/10 Muelle Deportivo (Las Palmas)

November
18/11 Las Palmas
29/11 Banjul (Gambia)

December 
1/12 Dakar ( Senegal)
16/12 Muelle Deportivo (Las Palmas)