Försvarsmakten tecknar avsiktsförklaring med Visita

Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med personalförsörjningen. I dag undertecknade Försvarsmakten en avsiktsförklaring om samarbete med besöksnäringens branschorganisation Visita ombord på HMS Carlskrona i Visby.

ÖB Micael Bydén och Eva Östling, VD för Visita, på HMS Carlskronas däck. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten
Eva Östling från Visita och ÖB Micael Bydén från Försvarmakten undertecknar avsiktsförklaringen. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje professionell organisation. Försvarsmakten och Visita har under våren 2016 diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning, där båda parter har ambitionen att erbjuda kvalificerade och utmanande arbetsuppgifter. Försvarsmakten och Visita har nu enats om att gå vidare för att aktivt arbeta med dessa frågor tillsammans.

Micael Bydén, överbefälhavare och Eva Östling, VD Visita har under dagen träffats ombord på Försvarsmaktens fartyg HMS Carlskrona för att skriva under den avsiktsförklaring som beskriver samarbetet.

Avsiktsförklaringen innebär att Försvarsmakten och Visita inleder ett samarbete avseende tidvis- och kontinuerligt tjänstgörande personal. Samarbetet kommer att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

Exempel på konkreta aktiviteter som är planerade i samarbetet:

  • Visita avser att underlätta för personal som har anställning inom Visitas medlemsföretag, att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande inom Försvarsmakten.
  • Försvarsmakten avser att stödja långsiktig kompetensförsörjning genom att informera om och stödja möjligheter till tjänstgöring inom Visitas medlemsföretag för personal från Försvarsmakten.
  • Parterna avser att arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation eller dess medlemmar ska vara en tydlig merit för individen.