Glädjens dag på A 9

Ceremoni när Archer överlämnades

Måndagen den 1 februari blev en efterlängtad dag för Artilleriregementet, A 9 i Boden. Månadens första dag innebar nämligen en överlämningsceremoni där artillerisystemet Archer stod i fokus. En efterlängtad dag för såväl förbandet som dess personal.
— För regementet har denna dag stor betydelse, pjäserna är en stor del av vår identitet som regemente och artillerister, sa chefen för Artilleriregementet, överste Johan Pekkari.

Uppställning av A 9 personal.
Uppställning av A 9 personal.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Chef A 9, överste Johan Pekkari.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Symbolisk överlämning från arméchef till regementschef.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Månaden kunde inte börjat bättre för Artilleriregementet. Efter flera år av planering, förberedelser, framtagningar och tester var dagen med stort D kommen. Artillerisystemet Archer överlämnades från Försvarets Materielverk till Försvarsmakten och Artilleriregementet.

Under dagens överlämningsceremoni fick inbjudna gäster och personal på förbandet möjlighet att se en förevisningsskjutning med två Archerpjäser. Dagen fortsatte sedan med en ceremoni där flera tal hölls där alla menade att dagen är en stor milstolpe för Försvarsmakten, där Archern i sig är världens modernaste artillerisystem och därmed kommer betyda mycket för A 9. På plats för överlämningsceremonin fanns bland annat arméchef, generalmajor Anders Brännström. Under sitt tal tackade han industrin BAE Bofors och FMV, Försvarets Materielverk som gjort resan möjlig. Arméchefen passade även på att trycka på vikten av denna dag då han som arméchef, och i sin tur chefen för Artilleriregementet, fått dessa ovärderliga pjäser.
— Den första februari 2016 kommer jag alltid att minnas som en högtidsdag. Det är en efterlängtad dag.


Antalet engagerade i Archerprojeket kan räknas i all oändlighet. Många på förbandet, industrin, FMV, med flera kan klappa sig själva på axeln en dag som denna. Löjtnant Tomas Wessén är en av många på Artilleriregementet som gjort sig bekant med pjäsen. Tomas Wessén är numera plutonchef på pjäspluton och har sett fram emot leveransen av seriepjäserna.
— Det är en viktig dag eftersom vi först nu kan börja få rutin och öva med seriepjäserna.


Även om överlämningsceremonin var en viktig milstolpe i Archerprojektet kan detta inte ses som en avslutning. Här gäller det att fullfölja och slutföra leveranserna av seriepjäserna, där leveranser kommer att ske under hela 2016. När Artilleriregementet har fått samtliga seriepjäser finns 24 stycken på förbandet.
— Fokus för A 9 kommer nu att ligga på att få ut så mycket effekt och förmåga från Archerpjäserna som det bara går. Materiel, personal och genomförd verksamhet är det som skapar förmågan, avslutade generalmajor, Anders Brännström.
Chefen för Artilleriregementet, överste Johan Pekkari, hakade på:
— Dessa pjäser är avgörande för att utveckla förmågan i att verka i artilleribataljon och för att kunna utveckla krigsförmågan. Jag ser verkligen fram emot framtiden med Archerpjäserna.