Ett steg längre, LOK

LoK, Livs- och karriärsplanering är ett sätt för medarbetare i Försvarsmakten att ta fram en plan för sin egna karriär och utveckling. Syftet är att behålla medarbetaren och stärka medarbetarens förmågor.

Arkivbild. Rekryt under sin grundutbildning, GMU. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

LoK är ett uppskattat sätt inom Försvarsmakten för medarbetare att få förståelse för sin personliga utveckling och karriärsmöjlighet. För arbetsgivaren, Försvarsmakten, ges en bättre kontroll på vad medarbetaren verkligen vill och kan skapa de möjligheter att växa tillsammans. En win-win situation för alla inblandade. Bakgrunden till LoK är att Försvarsmakten vill behålla sina medarbetar och skapa en attraktiv arbetsplats. En del är att medarbetaren får det stöd i sitt arbete för att kunna utvecklas och gå vidare i karriäreren. Försvarsmakten får  i gengäld motiverade och rätt personal på rätt plats.

En av personerna som har gått LoK på Livregementets husarer, K 3, är officer Johanna Sjöberg.

– Jag  tog chansen att gå LoK hos oss, på K 3, och det blev en vändning som jag inte var beredd på. Bara positivt kan jag understryka, påpekar Johanna.

LoK är inne på sitt trettonde år hos Försvarsmakten.  2003 var starten och då som ett projekt. 2005 blev det fullt inkopierat i verksamheten och har sedan dess varit en möjlighet för medarbetare att genomföra.  Sedan starten var syftet att behålla och utveckla personalen.

– LoK gav mig möjligheten att på ett mycket proffsigt sätt vägledas att ta reda på sådant om mig själv, som jag mångt och mycket redan visste, men som i vissa fall ger ett annat perspektiv. Det kan tyckas flummigt – men det blir inte mer flummigt än vad man själv gör det till, berättar Johanna.

LoK genomförs i olika former, dels i grupp för GSS anställde, dels enskilt för alla andra. Under 8-10 gånger med någon veckas mellanrum träffas man med sin handläggare och följer ett upplagt program. 

– Jag upplevde att jag öppnade upp för nya tankar och idéer som jag inte annars tar mig tid till i vardagen.  Fick tid för att reflektera och ta fram vilka sysslor jag är bra på och vad jag mår bra av att göra och på vilket sätt. Helt enkelt vad jag vill få ut av livet, både på arbetsplats som privat, för att må så bra som möjligt, berättar Johanna.

En värdefull del i LoK är att medarbetarens chef får möjlighet att höra dennes styrkor och vilja att utvecklas.  På så sätt blir medarbetarsamtalet lättare och effektivare.

Under 2015 avslutades en forskningsstudie om LoK där både medarbetare som genomfört LoK och dess chefer fick svara på ett antal frågor. Studie påvisar tydligt styrkan med LoK och att det är en stöd för chefer för att ta ansvar över medarbetarens utveckling.

– Det är en utbildning för dig, om dig själv, avslutar Johanna.