2021 – ett viktigt år för insatsförbandet FMLOG

Den 1 januari 2015 blev FMLOG ett insatsförband och 2021 ska förbandet vara redo att samordna logistiken i Försvarsmakten oavsett om det råder fred, kris eller krig. I och med detta behöver personalen utbildas och organisationen övas.

Thomas Magnusson, FMLOG:s planeringschef, driver utvecklingsarbetet med att insatsorganisera FMLOG. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

FMLOG ska kunna leverera full operativ effekt som krigsförband. Det innebär att förbandet med hjälp av sin personal ska kunna samordna logistiken i Försvarsmakten oavsett om det råder fred, kris eller krig. FMLOG:s nytillträdde planeringschef Thomas Magnusson driver utvecklingsarbetet för hur vi ska nå målet.  

- Att vara ett insatsförband med full operativ effekt innebär att vi kan leverera logistik oavsett om det finns en hotbild mot oss eller inte. Rent konkret innebär detta att vi efter 2021 ska klara av att till exempelvis leverera drivmedel, ammunition och förnödenheter även om vi utsätts för stora påfrestningar.  Och för att klara av detta behöver vi utbilda personalen och öva förbandet, säger Thomas Magnusson.

Det är inte bara utbildning och övning som behövs för att nå full operativ effekt.

- Vi är även beroende av att personalen har personlig utrustning och att vi har den materiel vi behöver för att lösa uppgiften. Det kan exempelvis handla om olika transportfordon, truckar eller olika containers. Saker som vi behöver för att i sin tur kunna förflytta den materiel som de stridande förbanden behöver för att lösa sina uppgifter i ett insatsområde. Nu har vi fem år på oss att nå de uppsatta kraven och ett första steg tas i och med att vi börjar kombattantutbilda vår personal under våren 2016, säger Thomas Magnusson.

Vägen till målet

Vägen till 2021 kommer bestå av en rad olika steg, där övning och utbildning kommer stå i fokus för att FMLOG ska nå rätt nivå och på så sätt ha förutsättningar att lyckas lösa uppgiften.

- I mångt och mycket kommer vi lösa de arbetsuppgifter vi har idag även 2021, med skillnaden att vi även ska klara av dessa då det kan förekomma både hot och sabotage mot vår verksamhet. Och då ska vi vara förberedda, att på bästa sätt hantera de situationer som uppstår. Det innebär inte att vi alla kommer gå runt med vapen, utan vi ska fokusera på att samordna logistiken så att de stridande förbanden kan lösa ut sina uppgifter, som exempelvis kan vara att skydda delar av FMLOG, säger Thomas Magnusson

Det är mycket som ska hinnas med innan 2021 och tempot är högt.

- Det är även viktigt att komma ihåg att förändringen börjar med individen och det är därför vi nu har börjat ta fram utbildningsplaner för organisationen fram till målbilden 2021. Efter 2021, när FMLOG är övat och har uppnått rätt nivå, kommer en stor del av tiden att läggas på att upprätthålla de förmågor som vi då har skaffat oss, säger Thomas Magnusson.

FMLOG har i uppgift att samordna logistiken i Försvarsmakten, i detta arbete är flera aktörer inblandade som andra förband ingående i logistikfamiljen och Försvarets materielverk. Även dessa samarbeten kommer fram till 2021 att fördjupas och övas.