Vingexamen – från dröm till verklighet

Att bli pilot är för många ett drömyrke. För en pilot i Försvarsmakten innebär det att vara beredd att genomföra den svåraste av alla uppgifter. Väpnad strid.
Flygarvingen är en symbol och ett tecken på kvalitet hos en särskild grupp yrkesmän.
Att klara den grundläggande flygutbildningen, att lyckats ta examen och få vingarna på sin uniform är en milstolpe i en pilots karriär.

GFU/H 151 med inspekterande gör sig klara för flygning. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
GFU 151 med inspekterande strax innan examensflygning. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Meteorologerna. Kurs GFU/B Väderspanare 151. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Kadett Christoffer Lundgren examensflög tillsammans med flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Äntligen sitter vingen där den ska. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Nu kan jag kalla mig helikopterpilot! Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Meteorologen löjtnant Charlotte Boström hjälper sin kamrat att sätta meteorologmärket på uniformen. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
70 års jubilaren Sven-Olof Olson sitter tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson. Bakom står alla 25 års jubilarer. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Två flygvapenchefer. Generalmajor Mats Helgesson och generallöjtnant Sven-Olof Olson. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Examenslunch mitt i flygvapnets historia. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Vingexamen

Den 21 januari genomfördes den traditionella gemensamma examen för piloter som skall flyga antingen stridsflygplan, transportflygplan eller helikopter i Försvarsmakten.
Nytt för i år var att även försvarsmaktsmeteorologer deltog vid vingexamen.

Torsdagens examen omfattade sammanlagt 33 personer och förrättades flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson.

- Det är en stor dag för flygeleverna, för Flygskolan och för Flygvapnet. De unga piloterna möter nu en framtid där Flygvapnets förmågor är högt prioriterade, säger Mats Helgesson.

Under översyn av ett stort antal anhöriga och vänner, med rätt parader och musik från Livgardets Dragonmusikkår fick ceremonin en fin inramning.

Grundläggande flygutbildning

Utav de 33 som deltog vid ceremonin, skall åtta stycken flyga stridsflygplanet JAS 39 Gripen och fyra stycken skall flyga transportflygplan, antingen C 130 Hercules eller Saab 340. 

Samtliga tolv elever har genomfört det som kallas grundläggande flygutbildning, GFU under ett år på Flygskolan i Malmslätt där de flugit skolflygplanet SK 60. Ett flygplan som just dagarna firar 50 år i tjänst i Försvarsmakten.

En av de som i framtiden skall flyga JAS 39 Gripen är Christoffer Lundgren. Han kommer att flyga på en av stridsflygdivisionerna på F 21 i Luleå.

- Jag har inte ångrat en dag att jag sökte, och idag har jag fått belöning av det, säger en mycket glad Christoffer.

Grundläggande helikopterutbildning

Tolv elever flyger helikopter. De har genomfört det som kallas grundläggande helikopterutbildning, GHU vid den tyska arméflygskolan i Bückeburg utanför Hannover i Tyskland.

Gemensamt för alla piloterna är att de har ytterligare utbildningar att gå igenom innan de placeras på någon av flygvapnets flygdivisioner runt om i Sverige. Beroende på vad man är inriktad på att flyga för något så varierar tidpunkten när man placeras på en flygdivision.

Nästa flygutbildningsskede kallas grundläggande taktisk utbildning, GTU. Då kommer piloterna att lära sig flyga mer avancerat taktiskt och stridsmässigt rätt. Även här beroende på vilken inriktning man har så är GTU lite olika lång och genomförs på Flygskolan i Malmslätt både för de som flyger flygplan och helikopter.

Försvarsmaktsmeteorologer

Meteorologernas koppling till flygtjänst är tydlig. För att kunna leverera bra väderprognoser krävs förutom den teoretiska bakgrunden också en förståelse för vad piloterna i luften ser och upplever i olika typer av väderfenomen. Meteorologtjänsten i flygvapnet innebär också ”väderspaning”, en typ av flygpass där de tillsammans med en pilot navigerar enligt förbestämda rutter för att skapa ett så bra underlag för sina kommande prognoser som möjligt.

Två omgångar av meteorologelever har under 2015 genomfört kurser på Flygskolan. Där ingick inledningsvis en gedigen teoretisk bakgrund på vilka regler piloterna måste följa i luften, hur SK60 är uppbyggd och fungerar, flygsäkerhetskultur, nödåtgärder i samband med en eventuell utskjutning samt en hel del annat matnyttigt.

Fokus under teoriutbildningen låg dock på karttjänst eftersom det är väderspanarens viktigaste verktyg. De måste förstå och tyda en flygkarta för att kunna följa upp sin egen och vädrets position under en väderspaningsflygning.

Även flygutbildningens nio flygpass hade fokus på navigering. För ovana kan det vara svårt att hänga med när terrängen susar fram i 300 knop under nosen. Särskilt om man befinner sig en ny miljö med ovan utrustning och kanske med en släng av illamående i bakhuvudet. Eleverna i de båda omgångarna visade dock framfötterna – från att ha varit osäkra navigerare på 3 000 fot höjd till avslappnade väderspanare på 330 fot höjd. Efter avklarade flygpass och teoretiskt prov på Flygskolan har man genomfört ett antal väderspaningspass på hemmaflottilj.

Det var ett nytt inslag i den årliga vingexamen att meteorologerna tilldelas sina vingar tillsammans med de övriga piloteleverna. Nio stycken meteorologer fick Meteorologmärke m/46 tilldelat denna dag.

Jubilarer

Vid sidan om de nyexaminerade piloterna står en grupp piloter av tidigare årgång.

Den stora gruppen på 48 personer är de så kallade 25-års jubilarerna. Vid varje vingexamen är det tradition att Flygskolan bjuder in de årskurser som tog examen för 25 år sedan. I år utgör de kurserna från 1991. En av jubilarerna var chefen för Luftstridsskolan, överste Anders Persson.

- Det är oerhört roligt att träffa alla sina kurskamrater. Även om man inte träffats på många år, tar det inte många minuter innan man är igång som om tiden stått still, säger Anders Persson.

Framför 25-års jubilarerna satt en äldre herre i in mjuk fåtölj. Denna herres närvaro lade en särskild högtidlig prägel på årets vingexamen.
Det var nämligen den legendariske före detta flygvapenchefen, general Sven-Olof Olson som dagen till ära firade sitt 70 års jubileum från det att han tilldelades sina vingar 1946.

Han började sin flygarbana som kadett 1945 på Flygskolan i Ljungbyhed. Under sin långa karriär som flygofficer fram till pensionen 1988 har Sven-Olof Olson flugit över 50 olika flygplanstyper.
General Olson ansågs vara en kraftfull och drivande chef som var högt uppskattad inom flygvapnet.

Några viktiga ord på vägen

Den nuvarande flygvapenchefen, Mats Helgesson berättade i sitt tal under ceremonin hur han tydligt minns den 18 september 1986 när han själv tilldelades sina vingar av den för dagen jubilerande före detta flygvapenchefen Sven-Olof Olson.

Flygvapenchefen tecknade sedan en mycket tydlig överenskommelse med de nya piloterna genom att tydliggöra ett antal viktiga punkter.

- Vingarna ser jag som ett kontrakt eller avtal mellan mig i min roll som flygvapenchef och er som enskilda piloter. Det här är ett personligt avtal i förtroende mellan två människor.

Det är ett avtal som förväntar att ett mycket svårt jobb skall genomföras alltid på ett professionellt sätt, upplyste flygvapenchefen Mats Helgesson

Examenslunch i anrik miljö

Efter genomförd ceremoni kom nästa fina tradition i samband med vingexamen. 

Att äta den gemensamma examenslunchen på Flygvapenmuseet i Malmslätt.

Det är en särskild upplevelse för unga flygare att inta sin examenslunch mitt ibland en massa fina gamla flygplan som alla berättar om en fantastisk svensk flyghistoria.

Under lunchen passade dagen 70 års jubilar, Sven-Olof Olson på att ge sina lyckönskningar till de unga piloterna och meteorologerna. Minnesvärda ord som samtliga kommer att ta med sig in i framtiden.