Nya medaljen - bara för gruppbefäl, soldater och sjömän

Att Försvarsmakten vill behålla sina anställda gruppbefäl, soldater och sjömän längre är ingen hemlighet. Som en del i det arbetet har en ny utmärkelse tagits fram: ”Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar.”

Fem soldater i grå-blå uniformer uppställda i koret i kyrkan. En av dem blir medaljerad.
Fem soldater i grå-blå uniformer uppställda i koret i kyrkan. En av dem blir medaljerad.
De stolta medaljörerna under ceremonin, från vänster: Charlie Larsson, Patrik Rasmusson, Amanda Modén, Carl-Johan Börjeson samt Robert Hammarberg. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Medaljutdelning till GSS. Robert Hammarberg tar emot medaljen.
Robert Hammarberg blir medaljerad av chefen för Försvarsmedicincentrum Peter Adolfsson. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Närbild på medalj i ask.
Medaljen "För rikets försvar" i brons. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Under en vacker ceremoni Carl Johans kyrka i samband med julavslutningen delades för första gången den nya medaljen i brons ut i Göteborg. Det var Amanda Modén, Robert Hammarberg, Patrik Rasmusson och Carl-Johan Börjeson och Charlie Larsson ur första sjukhuskompaniet som var stolta mottagare. Erik Pettersson fick också medaljen men kunde inte vara på plats för att ta emot den.

Och som de glatt påpekade efteråt "kul att vara bland de första som att ta emot medaljen". Chefen för Försvarsmedicincentrum överste Peter Adolfsson som delade ut medaljerna var mycket nöjd och glad.

Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. Den kommer att finnas i brons (kan tilldelas den som har sammanlagt fyra års anställning som GSS), silver (sex års anställning), guld (åtta års anställning) och med banddekoration med tre kronor (efter tolv års anställning).

Medaljbandet är gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan. Anställningstid räknas som sammanlag tid som anställd GSS, inklusive tid under internationella insatser och ska delas ut av förbandschef eller krigsförbandschef under högtidliga former.